Zobacz jak możemy Ci pomóc

jak pomoc unicorn

 Jak możemy Ci pomóc?

Możesz skorzystać z indywidaulne, bezpłatnego wsparcia, jakim jest rozmowa z psychoonkologiem, który pomaga poukładać sobie życie po diagnozie i wspiera w powrocie do zdrowia.

Na spotkania obowiązują zapisy pod nr. tel: +48 12 432 61 00

  • Warsztaty i wykłady

Prowadzimy szereg zajęć grupowych, w których uczestnictwo jest bezpłatne. Są to zarówno wykłady, np. z diety antynowotworowej, jak i warsztaty psychologiczne np. dobrostan społeczny. Aktulny harmonogram zajęć zajduje się na stronie.

Na zajęcia obowiązują zapisy pod nr tel: +48 12 432 61 00

  • Grupowe zajęcia ruchowe

Ruch jest również ważnym elementem powrotu do zdrowia, dlatego też prowadzimy bezpłatne zajęcia ruchowe np. taniec brzucha, taniec dla seniorów, pilates czy nordic walking. Aktulny harmonogram zajęć zajduje się na stronie.

Na zajęcia obowiązują zapisy pod nr tel: +48 12 432 61 00

  • Warsztaty w Centrum Psychoonkologii

Istotą propozycji Centrum Psychoonkologii jest edukacja, rehabilitacja i poprawa komfortu emocjonalnego pacjentów, co może wpływać na zdrowienie i lepszą jakość życia chorego. Organizowane zajęcia pomagają ich uczestnikom zrozumieć, że chorzy sami dla siebie są wartością, a także przypominają o istnieniu innych obszarów życia, o których w związku z chorobą niekiedy zupełnie zapomnieli. Ponieważ choroba nowotworowa dotyka nie tylko samego pacjenta, ale także i jego rodzinę, naszą pomoc kierujemy zarówno do chorych, jak również ich bliskich.

Na warsztaty obowiązują zapisy pod nr tel: 694 414 253