Studia podyplomowe

Studia podyplomowe: Psychoonkologia w praktyce klinicznej

Przy współpracy z Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego tworzymy roczne studia podyplomowe z zakresu psychoonkologii. Nasze Stowarzyszenie UNICORN wie jak ważne jest posiadanie kompetentnych i wykształconych specjalistów, dlatego bierze czynny udział w ich rozwoju.

banner_psychoonko_270620141

W ramach studiów można uzyskać specjalistyczną wiedzę z obszarów: onkologii i psychologii niezbędną w pracy psychoonkologa.

Dla kogo?

  • osoby z wyższym wykształceniem medycznym lub psychologicznym
  • osoby z wyższym wykształceniem kierunkowym: socjologia, praca socjalna, fizjoterapia, dietetyka, teologia, pedagogika

Oferujemy:

  • teoretyczna i praktyczna wiedza z zakresu onkologii i psychologii
  • zajęcia w formie dwutygodniowych (sobotnio-niedzielnych) sesji w wymiarze godzin określonym w harmonogramie studiów
  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
  • zajęcia odbywają się w siedzibie Centrum Psychologii UNICORN przy ul. Zielony Dół 4 w Krakowie (studenci spoza Krakowa mogą w trakcie zjazdów korzystać z noclegów w naszym Centrum)
  • możliwość odbycia praktyk studenckich w Centrum Psychoonkologii UNICORN

Czas trwania:

  • 2 semestry – 200 h

Rekrutacja:

Więcej informacji na stronie studiów. Serdecznie zapraszamy!