Zarząd

ZARZĄD

Danuta Ochał – Prezes Zarządu
Barbara Stuhr – Wiceprezes Zarządu
Tomasz Filarski – Członek Zarządu
Iwona Nawara – Członek Zarządu

KOMISJA REWIZYJNA

Halina Gątarska – Członek
Jadwiga Kozak – Członek
Leokadia Majewska – Członek