Historia

:: Na początku były Chochoły ::
Do 2003 roku nasze cotygodniowe spotkania odbywały się w kawiarni „Pod Chochołami”,prowadzonej przez jedną z nas – Basię Hobrzyk. Tutaj mieściło się biuro organizacyjne słynnych „Snów Nocy…” i innych wydarzeń filantropijnych, a także I Spotkań Otwartych „Żyj z chorobą nowotworową”. W „Chochołach” narodził się pomysł własnej siedziby będącej nie tylko biurem stowarzyszenia, ale – przede wszystkim – miejscem wsparcia dla osób doświadczonych chorobą nowotworową. 27 maja 2002 została podpisana umowa najmu lokalu przy ul. Kopernika 19E w Krakowie, przekazanego Stowarzyszeniu w dzierżawę przez prof. Marka Zembalę, prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum.

:: Wielki remont ::
18 czerwca 2002 roku odebraliśmy uroczyście klucze od pustych pomieszczeń. Wkrótce rozpoczął się wielki remont, możliwy dzięki łańcuchowi ludzi dobrej woli. Uczestniczyli w nim: Marek Dunikowski i Wojciech Miecznikowski z DDJM (projekt), Leszek Mikos – Techma, Krzysztof Kołomyjski – Elektrotermia, Jacek Wojewódzki – firma instalacyjna (wykonanie), Jacek Gruszka– Reflex Studio (oświetlenie), Piotr Sobierajewicz – Hydrosolar (grzejniki), Stanisław Steinhof –Heban (farby). Wspólnie z wolontariuszami malowaliśmy okna i ściany, na których później jednorożce i inne obrazki wyczarował Jan Matuszewski z ASP.

:: Uroczyste otwarcie – 19 grudnia 2002 ::
Po trwającym cztery miesiące remoncie mogliśmy zaprosić do naszej pierwszej stałej siedziby przyjaciół, lekarzy, chorych, wolontariuszy – tych, którzy mogli być tego dnia razem z nami. Spotkanie otworzyli Prezesi Stowarzyszenia Ewa Preisner i prof. Janusz Pawlęga. Swoje oczekiwania wobec nas i nowego miejsca sprecyzowali pacjenci zrzeszeni w grupach wsparcia i stowarzyszeniach. Prof. Aleksander B. Skotnicki przedstawił pacjentkę Kliniki Hematologii Ulę Smok, która po wyleczeniu założyła Fundację „Podaruj Życie” – Rejestr Dawców Szpiku Kostnego, wyraził Jej publicznie uznanie i wdzięczność. Prof. Władysław Łosiak mówił, jak ważne dla chorych jest wsparcie innych, bycie z nimi w najtrudniejszych momentach zmagania z chorobą. Potwierdziły to słowa psychologów Haliny Lebiedowicz i Teresy Turuk-Nowak. Dr hab. Jerzy Wordliczek wspomniał, jak bardzo ważna dla chorego jest skuteczna walka z bólem i zaofiarował swą pomoc ludziom poszukującym informacji na ten temat. Ksiądz dr Stanisław Obirek SJzauważył, że w trudnych czasach pogoni za dobrami materialnymi i zmagania z brutalnością są jednak możliwe takie gesty jak stworzenie miejsca wsparcia i pomocy dla innych potrzebujących i oczekujących pomocy. Przybył do nas również spoza Krakowa Ojciec Leon Zdzisław Pokorski ofm. Podzieliliśmy się opłatkiem, a kolędy zaśpiewali razem z nami Tamara Kalinowska i Andrzej Sikorowski. Zaraz po Nowym Roku 2003 rozpoczęliśmy codzienną działalność.