• Featured entry

KRAKÓW: Centrum Pierwszej Pomocy Psychologicznej

Centrum Pierwszej Pomocy Psychologicznej to pięć punktów w Krakowie, w których udzielane jest wsparcie psychologiczne osobom z Ukrainy.

Sytuacja, w której się znalazłeś jest niezwykle trudna. Może zadajesz sobie mnóstwo pytań, na które nikt nie zna odpowiedzi, pojawia się rozpacz, strach o najbliższych i przyszłość, poczucie bezradności, samotności i inne trudne emocje.

W Centrum Pierwszej Pomocy możesz skorzystać z bezpłatnej fachowej pomocy i wsparcia.

Konsultacje są przeznaczone dla dzieci i osób dorosłych i mogą odbyć się w języku polskim, ukraińskim lub rosyjskim. Udział w konsultacjach jest bezpłatny.

Spotkania prowadzone są w Krakowie w pięciu punktach:
– ul. Śniadeckich 5
– ul. Stanisława Rostworowskiego 13
– al. Jana Pawła II 232
– ul. Aleksandry 1
– ul. Zielony Dół 4


Центр першої психологічної допомоги – це чотири пункти у Кракові, де надається психологічна підтримка людям з України.

Ситуація, в якій ви опинилися, надзвичайно складна. Можливо, ви задаєте собі багато запитань, на які ніхто не знає відповіді, вас охоплює відчай, страх за своїх рідних і майбутнє, відчуття безпорадності, самотності та інші складні емоції.

В Центрі першої психологічної допомоги ви можете отримати безкоштовну професійну допомогу та підтримку.

Консультації призначені для дітей та дорослих, можуть відбуватися польською, українською або російською мовами. Участь у консультаціях безкоштовна.

Зустрічі проводяться в Кракові у чотирьох пунктах:
– вул. Снядецкіх, 5
– вул. Станіслава Ростворовскєго, 13
– ал. Яна Павла II, 232
– вул. Алєксандри, 1


Центр Скорой Психологической Помощи состоит из четырех пунктов в Кракове, где оказывается психологическая поддержка жителям Украины.

Ситуация, в которой вы находитесь, крайне тяжелая. Может быть, вы задаете себе множество вопросов, на которые никто не знает ответа, у вас появляется отчаяние, страх за своих близких и будущее, чувство беспомощности, одиночества и другие тяжелые эмоции.

В Центре Первой Помощи вы можете воспользоваться бесплатной профессиональной помощью и поддержкой.

Консультации предназначены для детей и взрослых и могут проводиться на польском, украинском или русском языках. Участие в консультациях бесплатное.

Встречи проводятся в Кракове в четырех пунктах по адресу:
– ул. Снядецких 5
– ул. Станислава Ростворовского 13
– проспект Иоанна Павла II 232
– ул. Александры 1


Zobacz gdzie znajdziesz pomoc/ Подивіться, де ви можете отримати допомогу/Посмотрите, где вы можете найти помощь

Zobacz jak się zgłosić/ Подивіться, як записатися/ Посмотрите, как подать заявку


Zadanie realizowane przy wsparciu Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF)

www.unicef.org
www.krakow.pl
ngo.krakow.pl