Poukładaj sobie raka

Poukładaj sobie raka” to kampania społeczna, którą zainicjowaliśmy czerpiąc z naszego wieloletniego doświadczenia.

Akcja ta podkreśla, że życie po diagnozie wymaga wielu zmian, a nastawienie psychiczne chorego ma znaczący wpływ na wyniki leczenia i jakość życia. Ważne, aby na tej drodze mieć mądre wsparcie bliskich.

Ambasadorami akcji są Państwo Barbara i Jerzy Stuhrowie, którzy 16 lat temu tworzyli Unicorn i od lat wspierają go swoimi działaniami na rzecz chorych. Obecnie mogą też przede wszystkim dzielić się swoimi osobistymi doświadczeniami radzenia sobie z chorobą nowotworową.

Na potrzeby kampanii powstał spot promocyjny jak i formy reklamowe, które zostały rozdysponowane do mediów.
Kampania będzie emitowana w Telewizji Polskiej, a także TVN. Ponadto akcję wspiera prasa drukowana (np. Puls Biznesu, Praktyka Lekarska).

Zasięg medialny kampanii jest generowany zarówno materiałami prasowymi (dedykowanymi publikacjami, wywiadami, informacjami prasowymi) jak i formami reklamowymi.

Kampania – Poukładaj sobie raka – powstała dzięki współpracy z Ambasada Brand Communications,MediaOn, melting potOpus Film. Serdecznie dziękujemy za koncept, realizację oraz działania z mediami. Dziękujemy także agencji PR’owej Garden of Words, która wspiera nas w pozostałych działaniach promocyjnych.