Nie tylko leki leczą

Hasło NIE TYLKO LEKI LECZĄ towarzyszy kampanii społecznej Stowarzyszenia Wspierania Onkologii UNICORN, której celem jest przybliżenie społeczeństwu pojęcia psychoonkologii – nowej dziedziny medycyny, niezwykłej broni w walce z chorobą, jednak wciąż nieznanej i obcej większości Polaków. Aktualnie prowadzona kampania Stowarzyszenia jest kontynuacją zeszłorocznej akcji WIDZIMY CAŁEGO CZŁOWIEKA NIE TYLKO JEGO CHOROBĘ i kolejnym krokiem w przełamywaniu negatywnego przekazu, jaki towarzyszy chorobie nowotworowej.

UNICORN_504x238_bebenek

Rak stwarza sytuację szczególnie kryzysową. Wymaga od osób chorych i ich bliskich niezwykłej mobilizacji sił, wymaga często trudnej i żmudnej terapii. W związku z tym rodzą się trudne pytania:jak zmierzyć się z własną chorobą? Jak żyć, gdy cierpi ktoś, kogo kochamy? Skąd czerpać siły? Jak być wartościowym i pomocnym towarzyszem, dobrym opiekunem w tej  chorobie?

UNICORN pragnie uczyć i budzić świadomość, jak mocno choroba nowotworowa związana jest z naszą psychiką i że sukces w walce z rakiem może wesprzeć nasza aktywna postawa. Stowarzyszenie chce być również źródłem wiedzy, ośrodkiem budowania nowych postaw wobec choroby i wobec chorych ludzi, przebudowy klimatu wokół onkologii, aby słowo „rak” nie kojarzyło się z wyrokiem i wycofaniem z wszelkiej społecznej aktywności.

Psychoonkologia – psychoterapia, opieka, wsparcie, kreowanie zdrowych myśli i przekonań, ruch i relaks przywracają nadzieję i chęć życia.

Psychoonkologia stawia sobie za cel poprawę jakości życia osób chorych na raka i ich bliskich. Organizowana przez UNICORN pomoc psychoonkologiczna to próba zaspokojenia psychicznych, społecznych oraz duchowych potrzeb pacjenta. Wyjście naprzeciw lękom, niewiedzy, bezradności, poczuciu przygnębienia czy osamotnienia ma na celu nie tylko poprawę stanu psychicznego chorej osoby. Jest to również istotne wzmocnienie efektu leczenia medycznego poprzez mobilizację układu odpornościowego – naturalnego sojusznika pacjenta w zdrowieniu.

W prowadzonej w roku 2009 kampanii 1%, Stowarzyszenie Wspierania Onkologii UNICORN zbiera fundusze na Centrum Psychoonkologii, w którym prowadzone są m.in. wielospecjalistyczne warsztaty edukacyjno-terapeutyczne, konsultacje ze specjalistami, rehabilitacja oraz grupy wsparcia dla osób znajdujących się w kryzysie wywołanym choroba nowotworową – zarówno osób chorych, jak i ich bliskich.

UNICORN_504x238_pilka