Rekrutacja na studia podyplomowe „Psychoonkologia w praktyce klinicznej”

Ruszyła rekrutacja na kolejną edycję studiów podyplomowych,
które współorganizujemy z Uniwersytetem Jagiellońskim

 

Innowacyjność studiów polega na komplementarnym kształceniu teoretycznym
i praktycznym. Studia mają charakter doskonalący, przygotowują do pracy w zespołach opieki paliatywnej i hospicyjnej, a także umożliwiają ubieganie się o certyfikat psychoonkologa. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. 
Zapraszamy!

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie: http://www.mckp.uj.edu.pl/studia/psychoonkologia/ 
oraz: https://irk.uj.edu.pl/pl/offer/PODYP_PC_24/programme/psycho.prak.klin_pod_PC/