Bezpłatne wsparcie psychologiczne dla osób w kryzysie (j. polski, j. ukraiński, j. rosyjski)

Bezpłatne wsparcie psychologiczne dla osób w kryzysie (j. polski, j. ukraiński, j. rosyjski)| Безкоштовна психологічна підтримка людей, які опинились у кризовій ситуації (польською, українською, російською мовами) | Бесплатная психологическая помощь в кризисной ситуации (на польском, украинском и русском языках)

Zapraszamy do skorzystania z nieodpłatnej pomocy i wsparcia psychologicznego! | Запрошуємо скористатися безкоштовною психологічною допомогою та підтримкою! |Приглашаем Вас воспользоваться бесплатной психологической помощью и поддержкой!

Sytuacja, w której znaleźli się nasi Przyjaciele z Ukrainy jest niezwykle trudna. Pojawia się mnóstwo pytań bez odpowiedzi, rozpacz, strach, bezradność, samotność i inne trudne emocje. Ważne, by w takich chwilach osoby potrzebujące wsparcia nie były pozostawione samym sobie, by wiedziały, że mogą otrzymać bezpłatną, fachową pomoc. | Ситуація, в якій опинилися наші Друзі з України, надзвичайно складна. Є маса запитань без відповідей, розпач, страх, безпорадність, самотність та інші складні емоції. Важливо, щоб у такі моменти люди, які потребують підтримки, не лишалися на самоті, та знали, що можуть отримати безкоштовну професійну допомогу. | Положение, в котором оказались наши друзья с Украины, крайне тяжелое. Появляется множество вопросов без ответов, отчаяние, страх, беспомощность, одиночество и другие сложные эмоции. Важно, чтобы в такие моменты люди, нуждающиеся в поддержке, не оставались в одиночестве, чтобы они знали, что могут получить бесплатную профессиональную помощь.

Jesteśmy organizacją pozarządową, która od ponad 20 lat udziela wsparcia psychologicznego. W naszym zespole są wykwalifikowani specjaliści (psycholodzy, psychotraumatolodzy, psychoonkolodzy, psychoterapeuci). Pracujemy z osobami dorosłymi i dziećmi. | Ми – громадська організація, яка вже понад 20 років надає психологічну підтримку. У нашій команді працюють кваліфіковані спеціалісти (психологи, психотравматологи, психоонкологи, психотерапевти). Працюємо з дорослими та дітьми. | Мы являемся общественной организацией, оказывающей психологическую поддержку более 20 лет. В состав нашей команды входят квалифицированные специалисты (психологи, психотравматологи, психоонкологи, психотерапевты). Мы работаем со взрослыми и детьми.


Zapraszamy na konsultacje | Запрошуємо на консультації | Приглашаем на консультации:
– online (j. polski, j. ukraiński, j. rosyjski) | онлайн (польською, українською, російською) | онлайн (языки польский, украинский, русский)
– stacjonarne w Krakowie (j. polski, j. rosyjski, j. ukraiński) | стаціонарно у Кракові (польською, російською, українською) | cтационарно в Кракове (языки польский, русский, украинский).

W konsultacjach w j. ukraińskim i w niektórych w j. rosyjskim psychologowi będzie towarzyszyć serdeczna, życzliwa i kompetentna osoba, która pomoże w tłumaczeniu spotkań. | Під час онлайн-консультацій українською та під час деяких онлайн-консультацій російською мовою психолога супроводжуватиме привітна, відкрита та компетентна людина, яка допомагатиме з перекладом. | Во время консультаций  на украинском языке и некоторых онлайн консультаций на русском языке будет присутствовать теплый, доброжелательный и компетентный специалист, который поможет с переводом встречи на польский язык. 

Spotkanie z psychologiem będzie trwało około godzinę. | Зустріч з психологом триватиме близько години. | Встреча с психологом продлится около часа.

Dla kogo? | Для кого? | Для кого?
Z bezpłatnych konsultacji z psychologiem mogą skorzystać osoby z Ukrainy, ich Bliscy i wszyscy, którzy potrzebują pomocy psychologicznej czy wsparcia w kryzysie związanym z wojną. |Безкоштовними консультаціями психолога можуть скористатися люди з України, їхні рідні та всі, хто потребує психологічної допомоги чи підтримки у зв’язку з викликаною з війною кризою. | Бесплатными консультациями психолога могут воспользоваться люди с Украины, их родственники и все, кому нужны психологическая помощь и поддержка в кризисной ситуации, связанной с войной.

Aby skorzystać ze wsparcia, prosimy o uzupełnienie formularza zapisów:| Щоб скористатися підтримкою, просимо заповнити реєстраційну форму: | Чтобы воспользоваться поддержкой, заполните регистрационный формуляр:

FORMULARZ ZAPISU NA KONSULTACJE | ФОРМА РЕЄСТРАЦІЇ НА КОНСУЛЬТАЦІЮ | ФОРМУЛЯР ЗАПИСИ НА КОНСУЛЬТАЦИИ


Dziękujemy za wsparcie w realizacji projektu firmie Elektrotermia. | Дякуємо Elektrotermia за підтримку в реалізації проєкту. | Благодарим  за поддержку в реализации проекта фирму Elektrotermia.