WARSZAWA I KRAKÓW: ABC Emocji – Racjonalna Terapia Zachowania – szkolenie

„ABC Emocji”


– szkolenie oparte na Racjonalnej Terapii Zachowania (RTZ) prof. Maxie Maultsby’ego


Jeśli chcesz:
zrozumieć mechanizm powstawania emocji, nauczyć się rozpoznawać go u siebie i nim kierować,
– dowiedzieć się jak zmieniać niezdrowe nawyki emocjonalne,
– nauczyć się wprowadzać trwałą, zdrową zmianę w jakości życia,
– poznać sposób na kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem w życiu osobistym i zawodowym,
– dowiedzieć się ​o zastosowaniu​ technik​ ​Racjonalnej Terapii Zachowania w terapii, pomocy psychologicznejcoachingu czy zarządzaniu ludźmi,
zapraszamy na szkolenie!


Tematyka szkolenia

Racjonalna Terapia Zachowania (Rational Behavior Therapy) jest zestawem narzędzi poznawczo-behawioralnych opartych na osiągnięciach nowoczesnej neurofizjologii i psychologii poznawczej. Opracował ją amerykański psychiatra dr Maxie C. Maultsby. Celem prowadzenia takiej terapii jest zmiana niezdrowego sposobu myślenia, który ogranicza jakość życia każdego człowieka. Techniki stosowane przez Maultsby’ego pokazują praktyczne narzędzia do pracy nad sobą i swoimi umiejętnościami psychologicznymi do zastosowania w życiu osobistym, a także zawodowym – np. psychologii, onkologii, coachingu, biznesie, marketingu czy szkolnictwie. Skuteczność metod poznawczych potwierdzają liczne badania naukowe.

  1. Podstawy, źródła i założenia Racjonalnej Terapii Zachowania (RTZ).
  2. Zdrowe myślenie.
  3. Zdrowa semantyka.
  4. Praca z przekonaniami.
  5. Racjonalna samoanaliza.
  6. Racjonalna wyobraźnia emocjonalna.
  7. Zastosowanie RTZ w pracy grupowej.
  8. Praktyczne zastosowanie RTZ w konkretnych klasach problemów np. lęk, złość, niskie poczucie wartości, poczucie winy, poważna choroba somatyczna, wypalenie zawodowe i inne zagadnienia związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi, relacjami biznesowymii, a także wychowaniem i szkolnictwem.Metody pracy warsztatowej
Szkolenie ma charakter interaktywny: pokazuje przebieg prawdziwej pracy z klientem czy pacjentem, a nie tylko zapoznaje z teorią i zapisem technik! Będzie prowadzone w formie warsztatowej w małej grupie, która jest bardziej efektywna i pozwala od razu na stosowanie i przećwiczenie zdobytej wiedzy. Nacisk podczas szkolenia zostanie położony na zdobycie praktycznych umiejętności, które będziesz mógł od razu wykorzystać w swoim codziennym życiu i pracy zawodowej.

Formy pracy warsztatowej: mini wykłady, bezpośrednia praca trenera z przekonaniami uczestników, dyskusja grupowa, case study, praca zadaniowa samodzielna i w małych grupach, sesje pytań i odpowiedzi.


Trener

mgr Iwona Nawara – psycholog kliniczny,  specjalista psychosomatyki, psychoonkolog, terapeuta, superwizor i trener Terapii Simontonowskiej oraz Racjonalnej Terapii Zachowania.  Dyrektor Centrum Psychoonkologii Stowarzyszenia Unicorn. Od wielu lat  pracuje z pacjentami i ich bliskimi, szkoli personel stosując metody i techniki Rational Behavior Therapy. Organizator szkolenia RTZ prowadzonego  przez twórcę metody – Profesora Maultsby’ego w 2013 roku w Polsce. Prowadzi treningi kompetencji psychologicznych dla rodziców i wychowaców.


Dla kogo?

Na szkolenie zapraszamy:

każdego, kto chce podnieść jakość swojego życia emocjonalnego i nauczyć się skutecznego sposobu radzenia sobie ze stresem codziennym, rodzinnym, społecznym czy zawodowym,
psychologów i terapeutów, pedagogów – osoby, które pomagają innym w radzeniu sobie z życiem w sferze emocjonalnej,
osoby pracujące w biznesie i coachingu, dla których zmiana nawyków poznawczo-emocjonalnych klientów stanowi kluczową kwestię w poprawie wyników ekonomicznych oraz wizerunkowych firmy,
osoby budujące relacje z klientami, których podstawą jest zaufanie i wiarygodność,
lekarzy i pracowników służby zdrowia oraz osoby pracujące z chorującymi, które chcą zapobiegać wypaleniu zawodowemu lub mu przeciwdziałać, a także w zdrowy sposób rozwijać relacje w procesie leczenia,
– zarządzających zasobami ludzkimi (dyrektorów, kierowników oraz pracowników działów HR), którzy zajmują się tematami: motywowania pracowników, relacji w firmie, rozwiązywania konfliktów, a także przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.

Szkolenie będzie prowadzone w małej grupie przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa.

UWAGA!
W trosce o Państwa bezpieczeństwo informujemy, że szkolenie organizujemy z myślą o osobach, które nie znajdują się w grupie podwyższonego ryzyka zachorowania na koronawirusa. Nie rekomendujemy udziału w szkoleniu osobom w aktywnym leczeniu onkologicznym. Zajęcia będą prowadzone w małej grupie warsztatowej.


Korzyści dla uczestników

Co da Ci udział w szkoleniu?

– Nauczysz się samodzielnego stosowania technik RTZ: RSA, RWE, model Zasad Zdrowego Myślenia, model Zdrowej Semantyki.
– Zdobędziesz wiedzę pozwalającą zidentyfikować wpływ przekonań na emocje oraz nauczysz się, jak reagować adekwatnie do sytuacji.
– Nauczysz się zmieniać ograniczające przekonania.
– Dowiesz się czym różni się pozytywne myślenie od zdrowego myślenia.
Poprawisz jakość swojego życia.

Organizowane przez nas szkolenie Racjonalnej Terapii Zachowania jest uznawane w procesie certyfikacji na terapeutę Terapii Simontonowskiej.


Co obejmuje szkolenie?

Każdy uczestnik warsztatów otrzyma:

2 dni szkolenia (18 godzin szkoleniowych)


Podręcznik „ABC Twoich Emocji” Maxie C. Maultsby Jr., Mariusz Wirga, Michael Debernardi


Certyfikat ukończenia szkolenia


Materiały szkoleniowe i warsztatowe (m.in. przezentację ze szkolenia, Manual terapeuty z przykładami klinicznymi i biznesowymi wykorzystania RTZ)


Lunch


Inwestycja 1 100 zł + 23% VAT = 1 353 zł

(cena zawiera 23% VAT)


Kiedy i gdzie?

Termin i miejsce:

KRAKÓW 5-6 WRZEŚNIA 2020 r.:
5 września 2020 r.
9.00-12.30 – szkolenie – cześć I
12.30-13.30 – lunch
13.30-16.45 – szkolenie – część II

6 września 2020 r.
9.00-12.30 – szkolenie – cześć III
12.30-13.30 – lunch
13.30-16.45 – szkolenie – część IV

Szkolenie odbędzie się w Centrum Psychoonkologii UNICORN w Krakowie (ul. Zielony Dół 4).

WARSZAWA 3-4 PAŹDZIERNIKA 2020 r.:
3 października 2020 r.
9.00-12.30 – szkolenie – cześć I
12.30-13.30 – lunch
13.30-16.45 – szkolenie – część II

4 października 2020 r.
9.00-12.30 – szkolenie – cześć III
12.30-13.30 – lunch
13.30-16.45 – szkolenie – część IV

Szkolenie odbędzie się w Centrum Psychoonkologii UNICORN w Warszawie (ul. Piękna 19 B).

KRAKÓW 14-15 LISTOPADA 2020 r.:
14 listopada 2020 r.
9.00-12.30 – szkolenie – cześć I
12.30-13.30 – lunch
13.30-16.45 – szkolenie – część II

15 listopada 2020 r.
9.00-12.30 – szkolenie – cześć I
12.30-13.30 – lunch
13.30-16.45 – szkolenie – część II

Szkolenie odbędzie się w Centrum Psychoonkologii UNICORN w Krakowie (ul. Zielony Dół 4).

WARSZAWA 5-6 GRUDNIA 2020 r.:
5 grudnia 2020 r.
9.00-12.30 – szkolenie – cześć I
12.30-13.30 – lunch
13.30-16.45 – szkolenie – część II

6 grudnia 2020 r.
9.00-12.30 – szkolenie – cześć III
12.30-13.30 – lunch
13.30-16.45 – szkolenie – część IV

Szkolenie odbędzie się w Centrum Psychoonkologii UNICORN w Warszawie (ul. Piękna 19 B).UZUPEŁNIJ FORMULARZ I ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE!

Liczba miejsc ograniczona. Decydująca jest kolejność zgłoszeń.


Więcej informacji:
tel. 602 129 125 | ela.murias@unicorn.org.pl