Galeria

Cztery pory roku w Centrum Psychoonkologii

 

Spotkanie wielkanocne – kwiecień 2017

 

Terapia Simontonowska – sesja szkoleniowo-terapeutyczna  – luty/marzec 2017

 

2. Forum na Rzecz Onkologii – luty 2017

 

Spotkanie noworoczne – styczeń 2017

 

Spotkanie opłatkowe – grudzień 2016

 

 Turnusy rehabilitacyjne w Centrum Psychonkologii – 2016

 

Drugie urodziny Centrum Psychoonkologii – październik 2016

 

Nadzwyczajne walne zebranie członków Stowarzyszenia – wrzesień 2016

 

Spotkanie z Barbarą i Jerzym Stuhrami – lipiec 2016

 

Wolontariat pracowników firmy Selvita S.A.  – czerwiec 2016

 

Studia podyplomowe druga edycja – październik 2015/ czerwiec 2016

 

Urtica Dzieciom Camp  – czerwiec – lipiec 2016

 

Wizyta przedstawicieli firmy Electrolux w Centrum Psychoonkologii  – maj 2016

 

Spotkanie – Święta Wielkanocne – marzec 2016

 

Spotkanie z Komisją Zdrowia – marzec 2016

 

 Forum Na Rzecz Onkologii – luty 2016

 

Licytacja charytatywna „Dźwigacze kultury” – luty 2016

 

Turnusy rehabilitacyjne w Centrum Psychonkologii – 2015

 

Wigilia – grudzień 2015

 

Spotkanie z Jerzym Stuhrem – listopad 2015

 

Portrety Polskiej Medycyny – Nagroda w kategorii Osobowość dla Barbary i Jerzego Stuhrów – październik 2015

 

Pierwsze urodziny Centrum Psychoonkologii – październik 2015

 

Sesja z Mariuszem Wirgą – wrzesień 2015

 

Wizyty Pani Premier Ewy Kopacz – lipiec/sierpień 2015

 

Studia podyplomowe pierwsza edycja – październik 2014/ czerwiec 2015

 

Rodzinny Piknik Apetyt na Zdrowie – maj 2015

 

Spotkanie z Panią Wiceminister – maj 2015

 

Spotkanie z Ambasadą BC, Media On i Melting Pot – luty 2015

 

Kolędowanie z Lidią Jazgar – styczeń 2015

 

Osobowość Roku 2014 Termedia – styczeń 2015

 

Otwarcie Centrum Psychoonkologii – październik 2014

 

Zajęcia w siedzibie przy ul.Kopernika 19e – 2013

 

Zdjęcia Centrum Psychoonkologii