WARSZAWA: Warsztat asertywności – bezpłatne warsztaty online

Zapraszamy na warsztaty online dotyczące asertywności!

Każdemu z nas zdarza się zastanawiać:

 • Dlaczego w relacjach towarzyszy nam poczucie winy albo krzywdy?
 • Co jest egoizmem, a co dbaniem o siebie?
 • Jak dobrze czuć się ze sobą samym, kiedy inni nas oceniają, krytykują?
 • Jak sobie radzić z naciskami, presją?

Asertywność w najgłębszym sensie jest rodzajem postawy człowieka wobec siebie samego i innych ludzi. Oznacza traktowanie siebie i innych z równoprawnym szacunkiem, dążenie do realizowania praw osobistych  –  z poszanowaniem praw drugiego i ochrony wzajemnej godności. Służy zwiększaniu zadowolenia z samego siebie i dobrym relacjom z otoczeniem.” (M. Król-Fijewska)

Warsztat asertywności służy rozwijaniu świadomości własnych praw, nauce postępowania zgodnego z nimi przy jednoczesnym poszanowaniu praw innych. Obejmuje naukę zachowań – odmawiania, wyrażania próśb i oczekiwań, przyjmowania i wyrażania krytyki, wyrażania uczuć pozytywnych i negatywnych, obrony własnych przekonań. Uczestnicy mają możliwość pracy nad przekształcaniem własnych nieefektywnych zachowań w kierunku bardziej korzystnym dla siebie i swoich relacji z innymi. Umiejętności te są przydatne w codziennym życiu, szczególnie w sytuacji choroby własnej lub swoich bliskich, kiedy niezwykle ważne jest m.in. komunikowanie swoich potrzeb, stawianie granic, szanowanie swoich ograniczeń czy aktywne słuchanie.

Program warsztatu:

 1. Czym jest asertywność i zachowania asertywne?
 2. Co zakłóca rozmowę oraz bariery psychologiczne w komunikacji.
 3. Pięć praw Fensterheima.
 4. Model komunikacyjny Friedmana Shulza von Thuna.
 5. Asertywność, agresja czy uległość? – przyczyny i ryzyka.
 6. Filary efektywnej komunikacji (m.in. konstruktywna informacja zwrotna, komunikaty typu „ja”).
 7. Umiejętność obrony i stawiania granic (asertywna odmowa, odmowa uprzedzająca).
 8. Reagowanie na krytykę i agresję (techniki: dopasowanie energetyczne, wymuszenie kontaktu, procedura „zamrożenia gniewu głodem”).
 9. Konstruktywna ekspansja i 4-etapowe stopniowanie reakcji.
 10. Wyrażanie konstruktywnej krytyki (model FUO + 2K), próśb, oczekiwań oraz pochwał.
 11. Umiejętności wspomagające aktywne słuchanie (parafraza i klaryfikacja, pytania otwarte, odzwierciedlanie).

Trener:

Edyta Krzysztof – psycholog, psychotraumatolog, certyfikowany trener II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Nauczyciel akademicki (Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna). Trener i nauczyciel w Szkole Trenerów INTRA, STABI i w Krajowej Szkole Administracji Publicznej w Warszawie. Prowadzi treningi i szkolenia z zakresu kompetencji psychospołecznych w organizacjach, jak również treningi rozwojowe z zakresu m.in. komunikacji międzyludzkiej, rozwiązywania konfliktów, asertywności, zarządzania czasem, kreatywności, wypalenia zawodowego, radzenia sobie ze stresem, zachowań prozdrowotnych. Z Unicornem związana od 2007 roku. Zajmuje się warsztatami psychoedukacyjnymi i indywidualną pomocą psychologiczną.


Gdzie i kiedy?
Warsztaty będą prowadzone online. Aby w nich uczestniczyć, niezbędny jest komputer lub telefon z dostępem do Internetu, sprawną kamerą i mikrofonem. Zajęcia będą prowadzone w małych grupach umożliwiających budowanie relacji, zaufania i rozwoju. Warunkiem koniecznym jest rezerwacja czasu tak, aby móc uczestniczyć we wszystkich spotkaniach w ramach warsztatu.

Zajęcia odbędą się w dniach:

22-23 stycznia 2022 r.
22 stycznia – godz. 9.00-13.30
23 stycznia – godz. 14.00-18.30Udział w warsztatach jest bezpłatny.


Dla kogo?
Warsztat (12 godzin szkoleniowych) przeznaczony jest dla osób chorujących onkologicznie i ich rodzin mieszkających w Warszawie. Zapraszamy osoby w trakcie diagnozy, leczenia, ale również w okresie rekonwalescencji i utrzymania zdrowia. Z warsztatów mogą skorzystać również osoby wspierające swoich bliskich.


Zapisz się!
Jeśli chcesz zapisać się na zajęcia, wypełnij FORMULARZ ZAPISU.
Odezwiemy się i potwierdzimy Twoje uczestnictwo oraz prześlemy szczegółowe informacje lub poinformujemy o zapisie na listę rezerwową. Ilość miejsc jest ograniczona.


Warsztat organizowany jest w ramach projektu „Stołeczne Centrum Psychoonkologii” współfinansowanego przez m.st. Warszawa.

Więcej informacji: Ela Murias | ela.murias@unicorn.org.pl