WARSZAWA: „ABC Twoich Emocji – Racjonalna Terapia Zachowania w radzeniu sobie z traumą i kształtowaniu rezyliencji”

Szkolenie ze światowej sławy trenerami Racjonalnej Terapii Zachowania!

-Jak sobie radzić ze stresem?
– Jak pokonywać życiowe trudności?
– Jak wzmocnić poczucie własnej wartości?
– Jak zachować spokój, kiedy czujemy presję?
– Jak radzić sobie z traumą?
– Czy możemy nauczyć się właściwie reagować na napotykane wyzwania?
– Jak budować rezyliencję, by nie tylko sprostać wyzwaniom, ale też po nich wzrastać?  
– Jak pokonywać naturalne opory i wprowadzać trwałą, zdrową zmianę w swoim życiu?

Tematyka szkolenia

Rational Behavior Therapy (RTZ) + Trauma + Rezyliencja

Racjonalna Terapia Zachowania (Rational Behavior Therapy) jest systemem terapii poznawczo-behawioralnej opartej na osiągnięciach nowoczesnej neurofizjologii i psychologii poznawczej. Opracował ją amerykański psychiatra profesor  Maxie C. Maultsby. Celem prowadzenia takiej terapii jest zmiana niezdrowego sposobu myślenia, który ogranicza jakość życia każdego człowieka. Techniki stosowane przez Maultsby’ego pokazują praktyczne narzędzia do pracy nad sobą i swoimi umiejętnościami, ale dają także możliwości zastosowania ich w życiu zawodowym – np. w biznesie  i marketingu, psychologii, onkologii, coachingu czy szkolnictwie. Skuteczność metod poznawczych potwierdzają liczne badania naukowe.
W programie m.in.:
część I:
– ABC twoich emocji, pięć zasad zdrowego myślenia, zdrowa semantyka, Racjonalna Samoanaliza (RSA), Reedukacja Emocjonalna, Racjonalna Wyobraźnia Emocjonalna (RWE), neurofizjologia, złość i wypalenie.

część II:
– neurofizjologia traumy, wpływ traumy na rozwijający się mózg, rozumienie ludzkiego cierpienia i zachowania poprzez pryzmat traumy, międzynarodowe standardy w kompleksowej terapii złożonej traumy i jej powikłań, pięć filarów pomocy w traumie, analiza łańcuchowa wzmocnień utrwalających traumę, wrażenia somatyczne i wisceralne w pracy z traumą (bottom up approaches), techniki poznawczo-behawioralne w pracy z traumą (top-down approaches), budowanie zaufania, dekonstrukcja oporu i wzmacnianie motywacji, tworzenie systemów sprzyjających wyjściu z traumy oraz wzrostowi i rozwojowi potraumatycznemu (post-traumatic growth) z uwzględnieniem kierowania zespołami i zarządzania zasobami ludzkimi, otwarcie się na własne traumatyczne doświadczenia z przeszłości – współczucie, dbałość i życzliwość do samych siebie, dbanie o siebie oraz zapobieganie wypaleniu i radzenie sobie z nim, kształtowanie i utrzymywanie rezyliencji.
Pierwsza część szkolenia jest typowym wstępem do teorii i praktyki Racjonalnej Terapii Zachowania. Natomiast podczas drugiej części uczestnicy będą mieli unikalną okazję uczyć się od dr Aleksandry Wirgi – eksperta RTZ w kształtowaniu rezyliencji i dr Michaela DeBernardi – eksperta w stosowaniu RTZ w traumie o różnym natężeniu. DeBernardi, pracując z ofiarami handlu ludźmi i niewolnictwa, stosuje oparte na dowodach skuteczne interwencje pomocy. Będzie to wyjątkowa okazja, aby skorzystać z jego doświadczenia i praktycznych wskazówek dotyczących codziennej pracy z niecodziennymi traumami. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się, że doświadczenia traumatyczne to nie tylko te wielkie traumy, jak np. niewolnictwo, doświadczenia wojenne, wypadek, rozwód, wykorzystanie fizyczne, emocjonalne, seksualne, śmierć bliskiej osoby czy zagrażająca życiu choroba. Okazuje się, że większość z nas doświadczyła traumy i jednym z jej charakterystyk jest „niepamięć” tych przeżyć, niechęć do powracania myślami do nich, a tym bardziej mówienia o nich. Prowadzący dadzą praktyczne wskazówki, nie tylko jak rozpoznać u siebie i swoich pacjentów traumy, ale także jak sobie z nimi skutecznie radzić.
Pionierzy terapii poznawczo-behawioralnych |Konferencja National Association of Cognitive-Behavior Therapist | W środku w górnym rzędzie – David Burns, po prawej od niego: Mariusz Wirga, Maxie C. Maultsby oraz Carl Simonton | Dolny rząd – pierwszy z prawej – Michael DeBernardiDla kogo?

Na szkolenie zapraszamy:
psychologów i terapeutów, pedagogów, coachów – osoby, które pomagają innym kontrolować własne emocje, radzić sobie ze stresem, trudnym problemami zawodowymi i osobistymi oraz traumą

każdego, kto chce podnieść swoją jakość życia, nabyć umiejętności dostosowywania się do zmieniających się warunków, nauczyć się radzić sobie ze stresem, problemami rodzinnymi, zawodowymi i kontrolować własne emocje
lekarzy i pracowników służby zdrowia oraz osoby pracujące z chorującymi, które chcą wiedzieć, jak radzić sobie z wypaleniem zawodowym, jak wspierać pacjenta w procesie leczenia oraz jak postępować w przypadku pojawienia się traumy
zarządzających zasobami ludzkimi (dyrektorów, kierowników oraz pracowników działów HR), którym zależy na motywowaniu pracowników do osiągania sukcesu, odpowiednim zarządzaniu wypaleniem zawodowym, wzorowych relacjach w firmie i właściwym rozwiązywaniu konfliktów

Trenerzy

Szkolenie zostanie przeprowadzone przez znakomity zespół specjalistów z USA – master trainers (trenerów trenerów)! Zachęcamy do przyjścia i zobaczenia w jaki sposób pracują światowej sławy trenerzy Racjonalnej Terapii Zachowania!
dr Aleksandra Wirga – lekarz psychiatra i patomorfolog. Od 1990 roku współpracownik Carla Simontona, terapeuta, superwizor i trener Terapii Simontonowskiej. Od 1992 roku współpracownik profesora Maxie C. Maultsby’ego, Jr. Terapeuta, superwizor i trener trenerów (Master Trainer) Racjonalnej Terapii Zachowania. Mieszka i pracuje w Long Beach, Kalifornia, USA. Wykładowca University of Southern California. Dyrektor medyczny kliniki leczenia zaburzeń jedzenia (Shoreline Center for Eating Disorder Treatment). Ukończyła wydział lekarski na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu oraz rezydencję w Klinice Patologii i Immunologii Nowotworów Katedry Onkologii w Poznaniu i uzyskała dyplom patomorfologa. Studiując biologię i immunologię raka, zdała sobie sprawę, że chociaż cała diagnostyka medyczna i leczenie skupiały się na fizycznych aspektach choroby, pacjenci i rodziny doświadczali również znacznego stresu emocjonalnego. W 1988 r. wraz z mężem Mariuszem Wirgą postanowili zastosować swoje wcześniejsze studia psychosomatyki i psychoneuroimmunologii do ustanowienia programu interwencji psychoonkologicznej w Poznaniu. Zainspirowani pracą dr O. Carla Simontona, Wirgowie wkrótce osiągali imponujące wyniki ze swoimi pacjentami i szybko stali się uznanymi ekspertami w tej dziedzinie. Po przyjeździe do USA w 1993 roku, trenowała z niektórymi ze światowych liderów w terapii poznawczo-behawioralnej (Maxie C. Maultsby, Jr, Albert Ellis, Marsha Linehan, David Burns) i doskonaliła swoje umiejętności i praktykę. Od 2004 r. w Instytucie Onkologii im. Malcoma Todda w Long Beach Memorial Medical Center, Mariusz i Aleksandra prowadzą program Beat the Odds® – kompleksowy program dla chorych na raka i ich bliskich składający się z 10 modułów, które uczą efektywnego radzenia sobie z różnymi aspektami choroby nowotworowej i jej leczenia (www.beat-the-odds.org). W 2010 roku Aleksandra zaadaptowała ten program dla pacjentów nie-onkologicznych i ich rodzin oraz oferuje go w swojej praktyce. Aleksandra wykorzystuje swoją wiedzę z zakresu psychofarmakologii, terapii poznawczo-behawioralnej, medycyny psychosomatycznej, rezyliencji, psychoneuroimmunologii, neuronauki i kognitywistyki i nie-dualnej filozofii w celu poprawy jakości życia, jak również wyników medycznych i psychologicznych pacjentów i ich rodzin. Wykłada i prowadzi warsztaty na powyższe tematy na arenie międzynarodowej.
dr Michael DeBernardi – psycholog kliniczny, dyrektor generalny Life Link – powstałej w 1987 organizacji non-profit, w ramach której kieruje agencją Community Mental Health Center w Santa Fe (Nowy Meksyk), zajmującą się wspieraniem osób bezdomnych, uzależnionych, ofiar handlu ludźmi, psychicznie chorych czy osób po wyrokach, zapewniając im wszechstronną pomoc – w tym odnalezienie się na rynku pracy. Dr DeBernardi jest uznanym w USA ekspertem z zakresu uzależnień i zaburzeń zdrowia psychicznego szczególnie w obszarze traumy. Jest wykładowcą na University of New Mexico w Albuquerque. Doktor Michael DeBernardi jest psychologiem klinicznym, który używa RTZ w swojej praktyce z pacjentami ambulatoryjnymi, dorosłymi oraz nastolatkami. Wielokrotnie przekonał się, że efektywność RTZ przekracza granice wieku i czynników kulturowych oraz socjoekonomicznych. W latach 90. dr DeBernardi i dr Wirga byli pionierami integracji teorii chaosu z terapią poznawczo-behawioralną i
opracowali program zaawansowanych warsztatów Racjonalna Terapia Zachowania II – Od chaosu do samo-organizacji (Rational Behavior Therapy: From Chaos to Self-Organization). Wraz z doktorem Wirgą prowadzi szkolenia i warsztaty zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i na arenie międzynarodowej.  Jest jednym z autorów podręcznika „ABC Twoich Emocji”. Dr DeBernardi mieszka w Nowym Meksyku, ma żonę i dwójkę dzieci. Jest trenerem jogi, co również wykorzystuje w swojej pracy. W wolnym czasie jeździ na nartach i gra w golfa.
dr Mariusz Wirga –  lekarz psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, certyfikowany psychoonkolog i superwizor psychoonkologii Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego, trener trenerów (Master Trainer) Terapii Simontonowskiej i Racjonalnej Terapii Zachowania. Od 1990 r. bliski współpracownik Carla Simontona (onkologa, radioterapeuty, pioniera psychoonkologii), a po jego śmierci dyrektor medyczny Simonton Cancer Center. Od 1992 r. najbliższy współpracownik Maxie C. Maultsby’ego, twórcy Racjonalnej Terapii Zachowania. Popularyzator Terapii Simontonowskiej i RTZ w Polsce i na świecie. Obecnie dyrektor medyczny onkologii psychospołecznej w Todd Cancer Institute w Long Beach (Kalifornia), gdzie prowadzi szkolenia i Terapię Simontonowską w programie Beat The Odds. Wykładowca na University of Southern California w Los Angeles. Z osobami chorymi na nowotwory pracuje nad wpływem stylu myślenia i życia na ich zdrowienie oraz wykorzystywaniem sportu w procesie zdrowienia.

Co obejmuje szkolenie?

Każdy uczestnik warsztatów otrzyma:

2 dni szkolenia (20 godzin szkoleniowych) z najlepszymi trenerami Racjonalnej Terapii Zachowania pracującymi w USA!

17 września 2019 r. – 10 godzin treningu
18 września 2019 r. – 10 godzin treningu


Podręcznik „ABC Twoich Emocji” Maxie C. Maultsby Jr., Mariusz Wirga, Michael Debernardi
Certyfikat ukończenia szkolenia
Materiały szkoleniowe – prezentacja ze szkolenia


Materiały warsztatowe (teczka, notatniki, zeszyty, długopisy itd.)


Lunch i przerwy kawowe

Inwestycja 2 500 zł


Kiedy i gdzie?

Termin i miejsce
17 września 2019 r. (wtorek)
8.30-8.55 – Rejestracja
9.00-12.30 – część I
1. ABC twoich emocji.
2. Pięć zasad zdrowego myślenia.
3. Zdrowa semantyka.
4. trauma vs. Trauma.

12.30-13.30 – przerwa/ lunch

13.30-17.30 – część II
5. Racjonalna Samoanaliza (RSA) i technika bumerangu.
6. Reedukacja emocjonalna (jak się zmienić na dobre).
7. Racjonalna wyobraźnia emocjonalna (RWE).

18 września 2019 r. (środa)
9.00 – 12.30 – część III
8. Neurofizjologia ABCD Emocji.
9. Neurofizjologia Traumy.
10. Wrażenia somatyczne i wisceralne w pracy z traumą (bottom up approaches).
11. Dbanie o siebie i radzenie sobie z wypaleniem (self-care and dealing with burnout).

12.30 – 13.30 – przerwa/ lunch

13.30 – 17.30 – część IV
12. Techniki poznawczo-behawioralne w pracy z traumą (top-down approaches).
13. Złość.
14. Rezyliencja.
15. Grupowa RTZ – zajęcia praktyczne.
16. Niespodzianka.
17. Zakończenie.

Plan szkolenia może ulec zmianie. Szkolenie będzie prowadzone w języku polskim i angielskim – fragmenty anglojęzyczne będą tłumaczone przez tłumacza (tłumaczenie konsekutywne).

Szkolenie odbędzie się w Centrum Psychoonkologii UNICORN w Warszawie (ul. Piękna 19 B). 

UZUPEŁNIJ FORMULARZ I ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE!

Liczba miejsc ograniczona. Decydująca jest kolejność zgłoszeń.


Więcej informacji:
Ela Murias | tel. 602 129 125 | 
ela.murias@unicorn.org.pl

Opinie uczestników

o organizowanych przez nas wyjątkowych szkoleniach RTZ z master trainers (trenerami trenerów)! Opinie dotyczą szkolenia „ABC Twoich Emocji – poznaj swoje emocje i jak sobie z nimi skutecznie radzić” prowadzonego przez dr Mariusza Wirgę, dr Macieja Skibińskiego oraz Iwonę Nawarę (13-14 czerwca 2019 r.)
„Rewelacyjne prowadzenie przez trzy osoby jednocześnie! Szkolenie rozwiało moje wątpliwości związane z RTZ, usystematyzowało oraz poszerzyło wiedzę. Szkolenie przerosło moje oczekiwania. Mam poczucie bardzo dobrze zainwestowanych pieniędzy! Polecam je każdemu, niezależnie od profesji. Prowadzący na najwyższym poziomie, z poczuciem humoru, z bardzo dobrymi umiejętnościami komunikacyjnymi. Organizacja także na najwyższym poziomie!”

„Wcześniej nie miałam praktycznie styczności z Racjonalną Terapią Zachowania. Nie jestem psychologiem. Szkolenie potraktowałam jak etap własnego prywatnego rozwoju. Wiedza przekazywana była w niezwykle praktyczny i przystępny sposób przez ekspertów tego zagadnienia. Mimo, że nie zakładałam, że te informacje przydadzą mi się w pracy zawodowej (nie jestem związana z tą branżą), zdobyłam mnóstwo praktycznych umiejętności, które wykorzystam w także w swojej pracy!”

„Najważniejsza była dla mnie możliwość praktycznego przepracowania poszczególnych zagadnień w grupie. Świetna praca domowa – bardzo pomocna! Bardzo wysoki poziom merytoryczny!”

„Konkretne przykłady pracy w RTZ, bardzo dobre materiały szkoleniowe, poczucie humoru prowadzących, dobry kontakt z uczestnikami szkolenia. Myślę, że takie warsztaty są doskonałe dla osób, które pracowały już RTZ i chcą pogłębić swoją wiedzę!”

„Najważniejsza jest wiedza, którą mogłam uzyskać od MISTRZA i jego uczniów :). Podobała mi się atmosfera, formy przekazu, warsztaty, otwartość, precyzyjność. Uzupełniłam wiedzę i doskonaliłam ją, korygowałam pewne zagadnienia i zachowania.”

„Szkolenie bardzo mi pomogło i myślę, że dużo z niego wyniosłam. Będę mogła zastosować zdobytą wiedzę w swoim życiu zawodowym i osobistym. Niezwykle przyjazna atmosfera. Szkolący doskonale przekazują informacje. Mimo, że był to dla mnie spory wydatek, uważam, że były to dobrze wydane pieniądze! Zdobyte umiejętności zostaną ze mną na zawsze i będę je rozwijać!”

„Poleciłabym szkolenie psychologom, pedagogom, lekarzom i każdej osobie, która chce zdrowo żyć i się rozwijać. Kompetentny zespół, profesjonalne materiały, dbałość o komfortowe warunki. Organizacja szkolenia bardzo profesjonalna, kontakt z prowadzącymi i obsługą szkolenia bardzo sympatyczny.”
Organizator:
Partner: