Rozeznanie rynku na zakup mikrobusu

Rozeznanie rynku dla zamówienia na:
„Zakup mikrobusu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych” dla Stowarzyszenia UNICORN w Krakowie.

Stowarzyszenie UNICORN planuje udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup mikrobusu 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

Zwracamy się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny zamówienia, na podstawie załączonego skróconego opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1).

Szacunkowej wyceny należy dokonać według wzoru zamieszczonego w załączniku nr 2 do rozeznania rynku i przesłać drogą elektroniczną (e-mail) w terminie do 12 czerwca 2018 r. do godziny 15.00 na adres e-mail: iwona.nawara@gmail.com.

Zamówienie jest współfinansowane ze środków PFRON

zał. nr 1 do rozeznania rynku

zał. nr 2 do rozeznania rynku