Bezpłatne konsultacje psychologiczne dla pacjentów hematoonkologicznych i ich bliskich – projekt z DKMS

Od września do grudnia 2023 r. prowadziliśmy projekt bezpłatnych konsultacji psychoonkologicznych dla pacjentów hematoonkologicznych i ich bliskich, który był finansowany ze środków Dotacji Fundacji DKMS. W jego ramach przeprowadziliśmy aż 378 godzin indywidualnych bezpłatnych konsultacji z psychologiem!

Celem prowadzonego wsparcia było poprawienie jakość życia oraz leczenia pacjentów z nowotworami hematoonkologicznymi. Otaczaliśmy opieką cały system społeczny pacjenta – z konsultacji mogły skorzystać również osoby wspierające – rodziny pacjentów. Oferowane przez nas wsparcie było dostępne dla pacjentów z całej Polski, ponieważ konsultacje odbywały się stacjonarnie w Centrach Psychoonkologii Unicorn (w Krakowie i Warszawie), ale także online! Działania na tak szeroką skalę przyczyniły się do ułatwienia dostępu do pomocy psychoonkologicznej. Prowadzenie konsultacji stanowiło profilaktykę zaburzeń adaptacyjnych, lękowych, depresyjnych, które mogą pojawić się na skutek diagnozy i leczenia, mogło pozytywnie wpłynąć na poprawa kondycji psychicznej i zapobieganie problemom i zaburzeniom psychicznym pacjentów.

Cieszymy się, że wspólnie z Fundacją DKMS mogliśmy pomóc pacjentom doświadczającym nowotworów hematoonkologicznych i ich bliskim!

Projekt finansowany ze środków Dotacji Fundacji DKMSSerdecznie zapraszamy pacjentów hematoonkologicznych i ich bliskich na bezpłatne konsultacje psychologiczne w ramach projektu finansowanego ze środków Dotacji Fundacji DKMS!

Dlaczego warto skorzystać?

Diagnoza choroby nowotworowej stanowi wyzwanie dla chorego i jego otoczenia społecznego. Pojawia się mnóstwo pytań bez odpowiedzi, rozpacz, strach, bezradność, samotność i inne trudne emocje. Ważne, by w takich chwilach pacjent i jego bliscy nie byli pozostawieni sami sobie, lecz by wiedzieli, że mogą otrzymać bezpłatną, fachową pomoc i wsparcie.

Psychoonkologia to dziedzina medycyny, która w ostatnim okresie liczy się coraz bardziej w leczeniu chorób nowotworowych. Wsparcie psychologiczne pacjentów stanowi ważne uzupełnienie leczenia medycznego oraz ogromną podporę dla bliskich towarzyszących chorym. W wielu krajach Europy i świata jest standardem pomocy choremu onkologicznie.

Skorzystanie z pomocy psychologicznej pomaga osobom chorym onkologicznie oraz osobom wspierającym w odzyskaniu równowagi emocjonalnej, rozwiązywaniu problemów, poprawia stan psychofizyczny oraz funkcjonowanie społeczne chorego i jego bliskich, uczy radzenia sobie ze stresem i trudnymi emocjami, wzmacnia postawy podtrzymujące aktywność życiową i społeczną, zwiększa motywację do powrotu do pełnienia ról życiowych.

Gdzie?

Konsultacje odbywają się stacjonarnie (w Krakowie i Warszawie) oraz online (telefonicznie lub przez komunikatory).

Dla kogo?

Z bezpłatnych konsultacji z psychologiem mogą skorzystać osoby z doświadczeniem nowotworów hematoonkologicznych (w trakcie diagnozy, na każdym etapie leczenia, ale także osoby w okresie rekonwalescencji i utrzymania zdrowia) oraz ich bliscy.

Zapisy

Osoby zainteresowane skorzystaniem z konsultacji, bardzo prosimy o uzupełnienie FORMULARZA ZAPISU.


Osoby chorujące na inne nowotwory również mogą skorzystać ze wsparcia psychologicznego. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na stronie: KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE.

Serdecznie zapraszamy!

Więcej informacji: Ela Murias | ela@unicorn.org.pl | tel. 602 129 125


Projekt finansowany ze środków Dotacji Fundacji DKMS