Bezpłatne konsultacje z psychologiem

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne konsultacje
z psychologami w Centrum Psychoonkologii UNICORN!

Dlaczego warto skorzystać?
Diagnoza choroby nowotworowej stanowi wyzwanie dla chorego i jego otoczenia społecznego. Pojawia się mnóstwo pytań bez odpowiedzi, rozpacz, strach, bezradność, samotność i inne trudne emocje. Ważne, by w takich chwilach pacjent i jego bliscy nie byli pozostawieni sami sobie, lecz by wiedzieli, że mogą otrzymać bezpłatną, fachową pomoc i wsparcie.

Psychoonkologia to dziedzina medycyny, która w ostatnim okresie liczy się coraz bardziej w leczeniu chorób nowotworowych. Wsparcie psychologiczne pacjentów stanowi ważne uzupełnienie leczenia medycznego oraz ogromną podporę dla bliskich towarzyszących chorym. W wielu krajach Europy i świata jest standardem pomocy choremu onkologicznie.

Skorzystanie z pomocy psychologicznej pomaga osobom chorym onkologicznie oraz osobom wspierającym w odzyskaniu równowagi emocjonalnej, rozwiązywaniu problemów, poprawia stan psychofizyczny oraz funkcjonowanie społeczne chorego i jego bliskich, uczy radzenia sobie ze stresem i trudnymi emocjami, wzmacnia postawy podtrzymujące aktywność życiową i społeczną, zwiększa motywację do powrotu do pełnienia ról życiowych.

Konsultacje odbywają się stacjonarnie lub online (telefonicznie lub przez komunikatory).

Dla kogo?
Z bezpłatnych konsultacji z psychologiem mogą skorzystać osoby z doświadczeniem onkologicznym (w trakcie diagnozy, na każdym etapie leczenia, ale także osoby w okresie rekonwalescencji i utrzymania zdrowia) oraz ich bliscy.

Zapisy
Osoby mieszkające w Warszawie zainteresowane skorzystaniem z konsultacji, bardzo prosimy o uzupełnienie FORMULARZA ZAPISU DLA MIESZKAŃCÓW WARSZAWY.

Konsultacje organizowane są w ramach projektu „Stołeczne Centrum Psychoonkologii”, który współfinansuje m.st. Warszawa.Osoby mieszkające w Krakowie i innych miastach, prosimy o wypełnienie odpowiednich formularzy:

Część konsultacji finansowanych jest są ze środków własnych Stowarzyszenia. Jeśli chcesz wesprzeć nasze działania, zachęcamy do zapoznania się z zakładką CHCĘ POMÓC.