Bezpłatne wsparcie dla osób z niepełnosprawnością


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Przeciwdziałanie negatywnym skutkom psychologicznym wywołanym
przez pandemię koronawirusa w formie organizacji wsparcia psychologicznego
dla osób niepełnosprawnych.

DOFINANSOWANIE: 125 550,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 125 593,63 zł
TERMIN REALIZACJI: 1 marca – 31 grudnia 2022 r.


Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Poczuj-się-lepiej-1024x1024.png

Zapraszamy serdecznie na bezpłatne spotkania z psychologiem osoby z niepełnosprawnością oraz ich bliskich z całej Polski!

Dlaczego warto?
Niepełnosprawność stanowi wyzwanie dla osoby, która jej doświadcza, ale także jej otoczenia społecznego. Dodatkowo w wyniku trwającej pandemii koronawirusa może pojawić się mnóstwo pytań bez odpowiedzi, strach, bezradność, lęk, samotność i inne trudne emocje.

Wsparcie psychologiczne pomaga w:
– odzyskaniu równowagi emocjonalnej, 
– rozwiązywaniu problemów,
– mądrym wspieraniu samego siebie i naszych bliskich,
– odpowiednim wyznaczaniu celów i wspiera w dążeniu do ich realizacji,
– poprawia stan psychofizyczny oraz funkcjonowanie społeczne,
– uczy radzenia sobie ze stresem i trudnymi emocjami (lękiem, niepokojem, brakiem akceptacji),
– buduje nadzieję i poczucie własnej wartości,
– wzmacnia postawy podtrzymujące aktywność życiową i społeczną, 
– zwiększa motywację do powrotu do pełnienia ról życiowych i poszukiwania właściwych dla siebie rozwiązań,
– umożliwia utrzymywanie lub poprawę stanu zdrowia, a co z tym idzie poprawę jakości życia.

Warto sięgnąć po bezpłatną, fachową pomoc i wsparcie terapeutyczne!

Każdy uczestnik projektu będzie mógł skorzystać z dowolnej liczby konsultacji w ramach dostępnych godzin. Takie elastyczne podejście pozwala na osiągnięcie lepszych wyników terapii.


Dla kogo?

Z bezpłatnych konsultacji z psychologiem mogą skorzystać osoby niepełnosprawne i ich bliscy z całej Polski bez względu na rodzaj niepełnosprawności. Podstawą zakwalifikowania uczestnika do projektu jest zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zapisów – oświadczenia o niepełnosprawności lub podanie informacji, że wspiera się taką osobę. Nie wymagamy przedstawiania dokumentacji medycznej.


Jak skorzystać z bezpłatnej pomocy?

Z konsultacji można skorzystać online, telefonicznie oraz stacjonarnie w Krakowie w siedzibie Stowarzyszenia UNICORN (ul. Zielony Dół 4 lub ul. Śniadeckich 5). Aby ustalić termin pierwszego spotkania z psychologiem, prosimy o kliknięcie przycisku „zapisz się” i uzupełnienie formularza zapisów. W ciągu kilku dni skontaktujemy się z Państwem, aby ustalić termin oraz szczegóły.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie zapisz-sie_11.png

Udział w konsultacjach jest bezpłatny.

Projekt jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie PFRON_UNICORN_logotypy.png

Więcej informacji:
Alina Słowikowska tel. 694 414 253 | unicorn@unicorn.org.pl