Jak możemy Ci pomóc?

Od ponad 20 lat pomagamy dzieciom i dorosłym chorym onkologicznie oraz ich bliskim w rehabilitacji psychofizycznej po rozpoznaniu choroby, przez cały proces leczenia, a także po nim.

 Jesteśmy zaliczani przez Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne do grona prekursorów opieki psychoonkologicznej w naszym kraju jako:  „Organizacja rzetelna i wiarygodna, która z pasją, oddaniem i dużym potencjałem merytorycznym organizuje pomoc skierowaną do chorych onkologicznie i ich rodzin”.

Od 2016 r. prowadzimy pierwsze w Polsce Centrum Psychoonkologii Unicorn w Krakowie, a w 2019 r. otworzyliśmy nasza drugą placówkę w Warszawie. Jest to unikatowa na skalę europejską inicjatywa, która uważana jest za modelowy przykład właściwej rehabilitacji psychofizycznej pacjentów onkologicznych i ich rodzin.

W Centrach Psychoonkologii Unicorn organizowane jest wsparcie, m.in.
– indywidualna i grupowa terapia psychoonkologiczna,
– konsultacje i zajęcia z onkologiem,
– zajęcia z dietetykiem,
– zajęcia rehabilitacji ruchowej
oraz dodatkowych metody terapeutycznych (m.in. arteterapii, muzykoterapii, choreoterapii czy śmiechoterapii).

Ponieważ choroba nowotworowa dotyka nie tylko samego pacjenta, ale także i jego rodzinę, naszą pomoc kierujemy zarówno do chorych, jak również ich bliskich.

Zapisy na bezpłatne konsultacje z psychologiem
Zapisy na pozostałe warsztaty i zajęcia