• Featured entry

Zapisy na turnusy rehabilitacyjne

HARMONOGRAM TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH

w Centrum Psychoonkologii UNICORN w Krakowie ul. Zielony Dół 4

WIELOSPECJALISTYCZNE TURNUSY PSYCHOONKOLOGICZNE *

PSYCHOONKOLOGICZNE TURNUSY TERAPII SIMONTONOWSKIEJ **

terminy:

7-12 kwietnia 2019 r.

27 maja-1 czerwca 2019 r. 

 

 

terminy:

1-6 kwietnia 2019 r.

5-10 maja 2019 r.

2-7 czerwca 2019 r.

17-22 czerwca 2019 r.

 


** PSYCHOONKOLOGICZNE TURNUSY TERAPII SIMONTONOWSKIEJ
– w programie grupowe zajęcia z psychologiem oparte na terapii Dr Carla Simontona (ok. 20 godzin), instruktorem zajęć ruchowych (6-8 godzin) oraz indywidualne konsultacje z psychologiem. Koszt udziału od stycznia 2019 do odwołania wynosi 615 zł/os.  (w tym zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie). Więcej informacji o terapii simontonowskiej na stronie.


* WIELOSPECJALISTYCZNE TURNUSY PSYCHOONKOLOGICZNE
„Nie tylko leki leczą” – w programie grupowe zajęcia z psychologiem (np. radzenie sobie ze stresem i niepożądanymi emocjami, warunki dobrej komunikacji międzyludzkiej, asertywność – 12 godzin), lekarzem onkologiem (3 godziny), dietetykiem (3 godziny), zajęcia ruchowe (6-8 godzin) oraz zajęcia metod dodatkowych (muzykoterapia, choreoterapia, arteterapia). Koszt udziału od stycznia 2019 r. do odwołania wynosi 615 zł /os. (w tym zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie).

 Zobacz jak wyglądają nasze turnusy:

 ZAPISY na turnusy:

Pod numerem telefonu: 12 425 11 02

Ilość miejsc ograniczona o przyjęciu na turnusy decyduje kolejność zgłoszeń.

UWAGA! Przedstawione powyżej plany zajęć to PLANY RAMOWE – orientacyjne – ostateczne plany poszczególnych turnusów będą się od nich różnić. Plan każdego turnusu układany jest po uzgodnieniu ze wszystkimi prowadzącymi.


 

Dane do przelewu:
Stowarzyszenie UNICORN
ul. Kopernika 19 e
31-501 Kraków

nr konta: 30 1750 1048 0000 0000 2732 9489