• Featured entry

Zapisy na turnusy rehabilitacyjne

HARMONOGRAM TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH

w Centrum Psychoonkologii UNICORN w Krakowie ul. Zielony Dół 4

WIELOSPECJALISTYCZNE TURNUSY PSYCHOONKOLOGICZNE *

PSYCHOONKOLOGICZNE TURNUSY TERAPII SIMONTONOWSKIEJ **

terminy:

12-17 listopada 2018 r.

26 listopada – 1 grudnia 2018 r. 

terminy:

4-9 listopada 2018 r. 

2-7 grudnia 2018 r. 


** PSYCHOONKOLOGICZNE TURNUSY TERAPII SIMONTONOWSKIEJ
– w programie grupowe zajęcia z psychologiem oparte na terapii Dr Carla Simontona (ok. 20 godzin), instruktorem zajęć ruchowych (6-8 godzin) oraz indywidualne konsultacje z psychologiem. Koszt udziału od czerwca 2018 do odwołania wynosi 492 zł/os.  (w tym zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie). Więcej informacji o terapii simontonowskiej na stronie.


* WIELOSPECJALISTYCZNE TURNUSY PSYCHOONKOLOGICZNE
„Nie tylko leki leczą” – w programie grupowe zajęcia z psychologiem (np. radzenie sobie ze stresem i niepożądanymi emocjami, warunki dobrej komunikacji międzyludzkiej, asertywność – 12 godzin), lekarzem onkologiem (3 godziny), dietetykiem (3 godziny), zajęcia ruchowe (6-8 godzin) oraz zajęcia metod dodatkowych (muzykoterapia, choreoterapia, arteterapia). Koszt udziału od czerwca 2018 do odwołania wynosi 492 zł/os. (w tym zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie).

 Zobacz jak wyglądają nasze turnusy:

 ZAPISY na turnusy:

Pod numerem telefonu: 12 425 11 02

Ilość miejsc ograniczona o przyjęciu na turnusy decyduje kolejność zgłoszeń.

UWAGA! Przedstawione powyżej plany zajęć to PLANY RAMOWE – orientacyjne – ostateczne plany poszczególnych turnusów będą się od nich różnić. Plan każdego turnusu układany jest po uzgodnieniu ze wszystkimi prowadzącymi.


 

Dane do przelewu:
Stowarzyszenie UNICORN
ul. Kopernika 19 e
31-501 Kraków

nr konta: 30 1750 1048 0000 0000 2732 9489