KRAKÓW: Centrum Pierwszej Pomocy Psychologicznej

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Krakowa do skorzystania
z bezpłatnego wsparcia psychologicznego.

Kto może skorzystać z pomocy?

Z bezpłatnej pomocy psychologicznej mogą korzystać mieszkańcy Krakowa, którzy znaleźli się w kryzysie psychicznym z powodu trudnej sytuacji życiowej, która pojawiła się lub nasiliła w wyniku przedłużającej się pandemii COVID-19.

Pomoc kierowana jest głównie do osób, które:

  • doświadczają przemocy w rodzinie,
  • są uwikłane w konflikty rodzinne,
  • zmagają się z uzależnieniami,
  • doświadczają izolacji, np. młodzież, w związku z brakiem bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami i przejściem na nauczanie zdalne,
  • przeżywają trudności psychiczne w związku z drastyczną zmianą funkcjonowania życiowego, wynikającą z izolacji (np. brak uczestnictwa uczniów w lekcjach zdalnych, zagrożenie lub utrata pracy, rozpoznanie choroby, przeciążenie psychofizyczne, kwarantanna).

Celem pomocy jest przeciwdziałanie skutkom COVID-19.

Adresy punktów pomocy psychologicznej

  • ul. Rostworowskiego 13 (siedziba filii Centrum Kultury Podgórza)
  • ul. Aleksandry 1 (siedziba filii Centrum Kultury Podgórza)
  • al. Jana Pawła II 232 (Nowohuckie Centrum Kultury)
  • ul. Śniadeckich 5 (siedziba Stowarzyszenia UNICORN)

Zapisu na konsultacje można dokonać poprzez:

Konsultacje psychologiczne organizuje Stowarzyszenie UNICORN,
a finansuje w całości Gmina Miejska Kraków.