ONLINE: Asertywność dla każdego – warsztaty online dla osób z całej Polski

Czasem zdarza się nam zastanawiać:

  • Dlaczego w relacjach towarzyszy nam poczucie winy albo krzywdy?
  • Co jest egoizmem, a co dbaniem o siebie?
  • Jak dobrze czuć się ze sobą samym, kiedy inni nas oceniają, krytykują?
  • Jak sobie radzić z naciskami, presją?

Asertywność w najgłębszym sensie jest rodzajem postawy człowieka wobec siebie samego i innych ludzi. Oznacza traktowanie siebie i innych z równoprawnym szacunkiem, dążenie do realizowania praw osobistych  –  z poszanowaniem praw drugiego i ochrony wzajemnej godności. Służy zwiększaniu zadowolenia z samego siebie i dobrym relacjom z otoczeniem.” (M. Król-Fijewska)

Warsztat asertywności służy rozwijaniu świadomości własnych praw, nauce postępowania zgodnego z nimi przy jednoczesnym poszanowaniu praw innych. Zajęcia obejmują naukę zachowań – odmawiania, wyrażania próśb i oczekiwań, przyjmowania i wyrażania krytyki, wyrażania uczuć pozytywnych i negatywnych, obrony własnych przekonań, wyrażania swoich potrzeb, pragnień i granic w sposób stanowczy, ale jednocześnie szanujący innych ludzi. Asertywna komunikacja to wyrażanie swojego zdania w sposób bezpośredni i zdecydowany, ale bez agresywności i przekraczania granic innych osób. Uczestnicy mają możliwość pracy nad przekształcaniem własnych nieefektywnych zachowań w kierunku bardziej korzystnym dla siebie i swoich relacji z innymi. Umiejętności te (m.in. komunikowanie swoich potrzeb, stawianie granic, szanowanie swoich ograniczeń czy aktywne słuchanie) są niezwykle przydatne w codziennym życiu osobistym i zawodowym.

Zachowania asertywne są bardzo ważne dla zachowania równowagi w relacjach interpersonalnych i zapobiegania sytuacjom, w których czujemy się niesłusznie wykorzystani, a także dla własnego poczucia wartości. Dzięki umiejętnościom asertywnego wyrażania swoich potrzeb i granic, można uniknąć konfliktów, a także budować zdrowe i satysfakcjonujące relacje z innymi ludźmi.

Program warsztatów:

1. Czym jest asertywność i zachowania asertywne oraz bariery psychologiczne w komunikacji.
2. Pięć praw Fensterheima.
3. Model komunikacyjny Friedmana Shulza von Thuna.
4. Asertywność, agresja czy uległość? – przyczyny i ryzyka.
5. Filary efektywnej komunikacji (m.in. konstruktywna informacja zwrotna, komunikaty typu „ja”).
6. Umiejętność obrony i stawiania granic (asertywna odmowa, odmowa uprzedzająca).
7. Reagowanie na krytykę i agresję (techniki: dopasowanie energetyczne, wymuszenie kontaktu, procedura „zamrożenia gniewu głodem”).
8. Konstruktywna ekspansja i 4-etapowe stopniowanie reakcji.
9. Wyrażanie konstruktywnej krytyki (model FUO + 2K), próśb, oczekiwań oraz pochwał.
10. Umiejętności wspomagające aktywne słuchanie (parafraza i klaryfikacja, pytania otwarte, odzwierciedlanie).

Każdy uczestnik otrzyma możliwość udziału w warsztacie psychologicznym (8 godzin szkoleniowych) oraz materiały warsztatowe.


Trener:

Edyta Krzysztof – psycholog, psychotraumatolog, certyfikowany trener II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Nauczyciel akademicki (Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna). Trener i nauczyciel w Szkole Trenerów INTRA, STABI i w Krajowej Szkole Administracji Publicznej w Warszawie. Prowadzi treningi i szkolenia z zakresu kompetencji psychospołecznych w organizacjach, jak również treningi rozwojowe z zakresu m.in. komunikacji międzyludzkiej, rozwiązywania konfliktów, asertywności, zarządzania czasem,

kreatywności, wypalenia zawodowego, radzenia sobie ze stresem, zachowań prozdrowotnych. Z Unicornem związana od 2007 roku. Zajmuje się warsztatami psychoedukacyjnymi i indywidualną pomocą psychologiczną.


Kiedy i gdzie?
Zajęcia odbędą się ONLINE z wykorzystaniem platformy Zoomniewielkiej grupie warsztatowej. Daje to możliwość zbudowania wzajemnych relacji i uważności trenera na indywidualne potrzeby uczestnika, a uczestnikom zapewnia poczucie komfortu oraz pozwala na bycie aktywnym. Podczas warsztatów, tak jak w fizycznej przestrzeni, będą mieć Państwo możliwość pracy w mniejszych warsztatowych grupach, zobaczenia prezentacji czy materiałów audiowizualnych, a także bliższego poznania, nawiązania kontaktu i rozmowy z prowadzącym i innymi uczestnikami.

Aby uczestniczyć w warsztatach, potrzebny jest komputer lub telefon z dostępem do Internetu, kamerą i mikrofonem. Otrzymają Państwo od nas szczegółową instrukcję jak należy pobrać program i z niego korzystać. Jest on dość intuicyjny w obsłudze. Bezpośrednio przed warsztatami sprawdzimy oraz wyjaśnimy kwestie techniczne.

Warsztat odbędzie się w terminie:
29-30 listopada 2023 r.
29 listopada 9.00-12.00
30 listopada 9.00-12.00

Koszt uczestnictwa od osoby wynosi: 250 zł + VAT, czyli 307,50 zł.


Dla kogo? 
Warsztat (8 godzin szkoleniowych) przeznaczony jest dla osób zainteresowanych tematyką warsztatu z terenu całej Polski.

UWAGA! Zajęcia nie są formą szkolenia zawodowego i nie skierowane do psychologów i osób zawodowo wspierających innych.


Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w warsztatach, prosimy o informację mailową na adres ela@unicorn.org.pl. Odezwiemy się i potwierdzimy zapis lub poinformujemy o wpisie na listę rezerwową.