Myślenie to coś więcej niż myślisz – kompleksowe szkolenie Rational Behavior Therapy (RTZ)

Myślenie to coś więcej niż myślisz


kompleksowe szkolenie Rational Behavior Therapy (RTZ)
z opieką mentora – poziom podstawowy i trening doszkalający


Innowacyjna forma! Pierwszy raz w Polsce!
32 godziny warsztatowe (podstawy i trening doszkalający), wyjątkowe materiały szkoleniowe, indywidualny trening z trenerem
oraz opieka mentora!


Chcesz zgłębić zagadnienia związane ze zmianą nawyków poznawczo-emocjonalnych, racjonalnego myślenia, zasad semantyki i wykorzystać te techniki w biznesie i marketingu, coachingu, zarządzaniu ludźmi, poradnictwie lub też terapii i pomocy psychologicznej? A może chcesz nauczyć się kontrolować własne emocje i radzić sobie ze stresem, trudnym problemami zawodowymi i osobistymi?

Weź udział w pierwszym takim w Polsce kompleksowym szkoleniu z Racjonalnej Terapii Zachowania!Dla kogo?

Na szkolenie zapraszamy:
osoby pracujące w biznesie, szczególnie w marketingu, dla których zmiana nawyków poznawczo-emocjonalnych klientów stanowi kluczową kwestię w poprawie wyników ekonomicznych oraz wizerunkowych firmy

osoby budujące relacje z klientami, których podstawą jest zaufanie
i wiarygodność
lekarzy i pracowników służby zdrowia oraz osoby pracujące
z chorującymi, które chcą poradzić sobie z wypaleniem zawodowym lub dla których relacje z pacjentem i jego bliskimi są istotnym elementem w procesie leczenia
zarządzających zasobami ludzkimi ludźmi (dyrektorów, kierowników oraz pracowników działów HR), którym zależy na motywowaniu pracowników do osiągania sukcesu, odpowiednim zarządzaniu wypaleniem zawodowym, wzorowych relacjach w firmie i właściwym rozwiązywaniu konfliktów
coachów, psychologów i terapeutów, pedagogów – osoby, które pomagają innym kontrolować własne emocje, radzić sobie ze stresem, trudnym problemami zawodowymi i osobistymi
każdego, kto chce podnieść swoją jakość życia i nauczyć radzić sobie ze stresem, problemami rodzinnymi i zawodowymi, nauczyć się komunikować z otoczeniem i kontrolować własne emocje

Trener – Iwona Nawara

Dowiedz się więcej o osobie prowadzącej szkolenie

Szkolenie poprowadzi Iwona Nawara – specjalista psychologii klinicznej, psychoonkolog, terapeuta, superwizor i trener Terapii Simontonowskiej oraz Racjonalnej Terapii Zachowania. Trener psychoonkologii. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego. Współorganizator i wykładowca na studiach podyplomowych „Psychoonkologia w praktyce klinicznej” MCKP UJ
i Dyrektor Centrum Psychoonkologii Unicorn. Od 1995 r. pracuje
z pacjentami onkologicznymi stosując metody i techniki Rational Behavior Therapy. W roku 2013 była jednym z organizatorów szkolenia RTZ prowadzonego przez twórcę tej metody – Profesora Maultsby’ego.

Tematyka szkolenia

Rational Behavior Therapy (RTZ) z opieką mentora – poziom podstawowy i trening doszkalający
Racjonalna Terapia Zachowania (Rational Behavior Therapy) jest zestawem narzędzi poznawczo-behawioralnych opartych na osiągnięciach nowoczesnej neurofizjologii i psychologii poznawczej. Opracował ją amerykański psychiatra dr Maxie C. Maultsby. Celem prowadzenia takiej terapii jest zmiana niezdrowego sposobu myślenia, który ogranicza jakość życia każdego człowieka. Techniki stosowane przez Maultsby’ego pokazują praktyczne narzędzia do pracy nad sobą i swoimi umiejętnościami, ale dają także możliwości zastosowania ich w życiu zawodowym – np. w biznesie
i marketingu, psychologii, onkologii, coachingu czy szkolnictwie. Skuteczność metod poznawczych potwierdzają liczne badania naukowe.
1. Źródła i naukowe podstawy RTZ, psychologia behawioralna, terapia poznawczo-behawioralna.
2. Zdrowa semantyka i praca z przekonaniami.
3. Wprowadzenie do racjonalnej samoanalizy.
4. Racjonalna wyobraźnia emocjonalna.
5. Zastosowanie RTZ w terapii indywidualnej i grupowej.
6. Zastosowanie RTZ w konkretnych klasach problemów np. lęk, złość, niskie poczucie wartości, poczucie winy, poważna choroba somatyczna, wypalenie zawodowe i inne zagadnienia związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi, relacje biznesowe, skuteczna strategia marketingowa i zmiana przekonań u klientów, coaching czy szkolnictwo.

Co obejmuje szkolenie?

Każdy uczestnik warsztatów otrzyma:
Rozmowę z trenerem przed szkoleniem
Wiemy, że takie szkolenie, to inwestycja w przyszłość, dlatego zależy nam, aby jak najlepiej poznać Twoje oczekiwania. Nasz trener skontaktuje się z Tobą, aby dowiedzieć się więcej o Tobie i Twoich potrzebach.32 godziny intensywnej pracy warsztatowej w małej grupie (max 12 osób) z doświadczonym trenerem Racjonalnej Terapii Zachowania.

I część szkolenia – 22 godziny treningu w dniach 16-17 marca 2019 r.
II część szkolenia – 10 godzin treningu doszkalającego 14 kwietnia 2019 r.

Indywidualny trening ze specjalistą (90 minut!)
Po zakończeniu szkolenia otrzymujesz 90 minut indywidualnego treningu z trenerem, abyś miał szansę przećwiczyć swoje umiejętności. Spotkanie odbędzie się w Krakowie lub w Warszawie.Kontakt telefoniczny i mailowy z trenerem
Po szkoleniu i w trakcie stosowania poznanych metod, często pojawia się wiele pytań. Dzięki szkoleniu u nas zyskasz opiekę mentora, który będzie pomagał Ci w stosowaniu technik Racjonalnej Terapii Zachowania. Możesz konsultować się telefonicznie i mailowo zarówno w sprawie adaptacji RTZ w pracy zawodowej, ale też we własnym życiu nawet do 3 miesięcy po zakończeniu szkolenia!

Wysyłka materiałów dotyczących szkolenia
Wiedza zdobyta podczas szkolenia będzie trwała, gdy regularnie ją odświeżasz. Korzystając z tego szkolenia będziesz otrzymywał regularnie różnorodne materiały przypominające najważniejsze
i najciekawsze treści do 3 miesięcy po zakończeniu szkolenia.


Podręcznik – „Racjonalna Terapia Zachowania. Podręcznik terapii poznawczo-behawioralnej” Maxie C. Maultsby

Manual terapeuty – z instrukcjami i opisem technik, podpowiedziami dla prowadzącego terapię indywidualną i grupową


Poradnik – Błędy w RTZ


Podręcznik z przykładami klinicznymi i biznesowymi wykorzystania RTZ


Prezentacja ppt ze szkolenia

Certyfikat ukończenia kompleksowego szkolenia Rational Behavior Therapy – poziom podstawowy i trening doszkalający

Możliwość dalszego rozwoju i wzięcia udziału w dedykowanym szkoleniu dla osób na poziomie zaawansowanym!

Materiały warsztatowe (teczka, notatniki, zeszyty, długopisy itd.)

Lunch i przerwa kawowa każdego dnia szkolenia

Inwestycja 1 800 zł


Korzyści dla uczestników

Co da Ci udział w szkoleniu?
Nauczysz się samodzielnego stosowania technik RTZ, pracy z przekonaniami (zmiany niezdrowych przekonań na zdrowe) w pracy zawodowej i życiu prywatnym. Opanujesz metody takie jak m.in. RSA, RWE, model Zasad Zdrowego Myślenia, model Zdrowej Semantyki.

Zdobędziesz wiedzę pozwalającą zidentyfikować wpływ przekonań na emocje oraz nauczysz się jak reagować adekwatnie do sytuacji.

Nauczysz się zmieniać ograniczające przekonania dotyczące danej sytuacji, produktu, pracy zawodowej.

Dowiesz się w jaki sposób motywować pracowników, klientów, pacjentów oraz w jaki sposób wpływać na wzrost ich samooceny i poczucia własnej wartości.

Dowiesz się czym różni się pozytywne myślenie od zdrowego myślenia.

Nauczysz się budować trwałe relacje osobiste oraz biznesowe oparte na zaufaniu i wiarygodności.

Zdobędziesz wiedzę z zakresu zdrowej semantyki.

Metody pracy warsztatowej

W jaki sposób będziesz pracować podczas szkolenia?
Szkolenie ma charakter interaktywny: stymuluje przebieg prawdziwej pracy z klientem czy pacjentem, a nie tylko zapoznaje z teorią i zapisem technik!

Będzie prowadzone w formie warsztatowej w małej grupie (max. 12 osób), która jest bardziej efektywna i pozwala od razu na stosowanie
i przećwiczenie zdobytej wiedzy. Nacisk podczas szkolenia zostanie położony na zdobycie praktycznych umiejętności, które będziesz mógł od razu wykorzystać w pracy zawodowej i codziennym życiu.

Formy pracy warsztatowej: mini wykłady, dyskusja grupowa, testy, case study, praca zadaniowa samodzielna i w małych grupach, sesje pytań
i odpowiedzi, indywidualny warsztat z trenerem 1:1.

Kiedy i gdzie?

Termin i miejsce
I część (22 godziny treningu)
16 marca 2019 r.

8.00 – 13.00 – szkolenie
13.00 – 13.45 – lunch
13.45 – 17.00 – szkolenie

17 marca 2019 r.
8.00 – 13.00 – szkolenie
13.00 – 13.45 – lunch
13.45 – 17.00 – szkolenie

II część (10 godzin treningu doszkalającego)
14 kwietnia 2019 r.

8.00 – 13.00 – szkolenie
13.00 – 13.45 – lunch
13.45 – 16.15 – szkolenie

Miejsce: Warszawa, Centrum Szkoleniowe Fundacji Sto Pociech (ul. Freta 20/24a)

ZAPISZ SIĘ!

Liczba miejsc ograniczona. Decydująca jest kolejność zgłoszeń.
tel. 602 129 125
elz.murias@gmail.com

Organizator:

Biorąc udział w szkoleniu wspierasz rozwój naszej organizacji!

Stowarzyszenie UNICORN od 20 lat pomaga chorym na nowotwory i ich bliskim w rehabilitacji psychofizycznej po rozpoznaniu choroby, przez cały proces leczenia, a także po nim. Jest zaliczane przez Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne do grona prekursorów opieki psychoonkologicznej w Polsce jako „organizacja rzetelna i wiarygodna, która z pasją, oddaniem i dużym potencjałem merytorycznym organizuje pomoc skierowaną do chorych onkologicznie i ich rodzin”.

Członkami założycielami Stowarzyszenia oraz Ambasadorami Centrum Psychoonkologii są Państwo Barbara i Jerzy Stuhrowie.
Od pięciu lat Stowarzyszenie prowadzi pierwsze w Polsce stacjonarne Centrum Psychoonkologii Unicorn. W tym miejscu dzieci i dorośli chorujący na nowotwory uczą się zdrowego myślenia, akceptowania swoich ograniczeń, radzenia sobie z lękiem i innymi niepożądanymi emocjami oraz wspomagania swojego organizmu w procesie zdrowienia.


Więcej informacji: www.unicorn.org.pl