• Featured entry

Informacje dotyczące naszej działalności

Szanowni Państwo,

w trosce o Państwa bezpieczeństwo oraz z uwagi na fakt, że osoby w trakcie leczenia onkologicznego znajdują się w grupie podwyższonego ryzyka zachorowania na koronawirusa, informujemy, że warsztaty w Centrum Psychoonkologii UNICORN w Krakowie organizujemy z myślą o osobach zdrowych, osobach wspierających pacjentów oraz o osobach po zakończonym leczeniu.

Nie rekomendujemy udziału w warsztatach osobom w aktywnym leczeniu onkologicznym.

Równocześnie informujemy, że zajęcia podczas warsztatów będą odbywać się w małej grupie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa związanych z pandemią COVID 19.


Nasza decyzja wynika z troski o Państwa bezpieczeństwo, a także z zaleceń wydawanych przez instytucje państwowe. Dziękujemy za zrozumienie.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą zajęć i konsultacji online.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji mailowej i telefonicznej:
Alina Słowikowska, tel. 694 414 253, slowikowska.alina@gmail.com
Ela Murias, tel. 602 129 125, ela.murias@unicorn.org.pl

Poniżej przedstawiamy treść wewnętrznej procedury zapobiegawczej dla uczestników zajęć prowadzonych przez Stowarzyszenie UNICORN.

WEWNĘTRZNA PROCEDURA ZAPOBIEGAWCZA DLA UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ ORGANIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE UNICORN

Drogi uczestniku zajęć organizowanych przez Stowarzyszenie UNICORN!

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tzw. koronawirusa) powodującego chorobę COVID-19, prosimy i zalecamy, abyś w trosce o zdrowie i życie swoje, innych uczestników zajęć, prowadzących zajęcia i osób w nie zaangażowanych (w tym przedstawicieli Stowarzyszenie UNICORN) przestrzegał poniższych zasad:

 1. Dokładnie i często myj ręce wodą z mydłem przez minimum 30 sekund, a jeżeli nie masz takiej możliwości, używaj żeli lub płynów do dezynfekcji o zawartości alkoholu min. 60%. Pamiętaj o myciu dłoni w szczególności po spożyciu posiłku lub skorzystaniu z toalety, a także każdorazowo opuszczając i wracając do budynku.
 2. Zakrywaj usta i nos w trakcie kichania oraz kaszlu zgiętym łokciem lub chusteczką, po czym niezwłocznie wyrzuć chusteczkę do kosza i umyj lub zdezynfekuj ręce. Nieprzestrzeganie tych zasad może prowadzić zarówno do zakażenia drugiej osoby bezpośrednio drogą kropelkową, jak i pośrednio, poprzez osadzenie się m.in. zakażonych cząsteczek śliny na okolicznych powierzchniach.
 3. Odwracaj się od stojących w pobliżu osób w trakcie kaszlu lub kichania.
 4. Unikaj dotykania dłońmi twarzy, oczu i ust, gdyż w ten sposób zwiększasz ryzyko infekcji.
 5. Unikaj bezpośredniego kontaktu z innymi osobami. Nie witaj, ani nie żegnaj się poprzez podawanie dłoni. W trakcie przerw w zajęciach unikaj skupisk ludzi.
 6. Nie udostępniaj innym osobom swoich przedmiotów osobistego użytku, np. grzebień, telefon komórkowy czy butelka z napojem.
 7. Unikaj dotykania powierzchni, np. parapetów, ścian, mebli, gdyż nawet przy regularnej dezynfekcji tych powierzchni nie można mieć całkowitej pewności, że nie znajdują się na nich cząsteczki wirusa.
 8. Zachowaj bezpieczną, co najmniej 1,5 m odległość od innych osób. Korzystając z małych pomieszczeń, np. łazienek, w miarę możliwości poczekaj na zewnątrz, aż osoba znajdująca się w środku opuści pomieszczenie.
 9. Stosuj środki ochrony osobistej, np. maseczki zakrywające usta i nos, przyłbice.
 10. Jeżeli poczujesz się osłabiony lub zaobserwujesz u siebie niepokojące objawy (np. gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem, bóle mięśniowe), niezwłocznie poinformuj osobę prowadzącą zajęcia, a także skonsultuj się z lekarzem lub właściwą stacją sanitarno-epidemiologiczną, gdzie zostanie przeprowadzony wstępny wywiad medyczny i udzielone instrukcje odnośnie dalszego postępowania. Jeżeli zaobserwujesz niepokojące objawy przed rozpoczęciem zajęć, w miarę możliwości poinformuj prowadzącego za pomocą środków porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail) i powstrzymaj się od udziału w zajęciach.
 11. Poinformuj osobę prowadzącą zajęcia, jeżeli zauważysz niepokojące objawy wskazujące na infekcję górnych dróg oddechowych u innego uczestnika zajęć.
 12. Wewnętrzna procedura zapobiegawcza dla uczestników zajęć prowadzonych przez Stowarzyszenie UNICORN wchodzi w życie
  z dniem 8 czerwca 2020 roku i obowiązuje aż do odwołania.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych,
Zespół Stowarzyszenia UNICORN