WARSZAWA: ABC Twoich Emocji – szkolenie

„ABC Twoich Emocji – poznaj swoje emocje
i jak sobie z nimi skutecznie radzić”


– szkolenie oparte na Racjonalnej Terapii Zachowania (RTZ) prof. Maxie Maultsby’ego


-Czy chcesz poznać nowoczesne rozumienie własnych emocji, nauczyć jak je u siebie rozpoznawać, skąd się biorą i jak sobie skutecznie z nimi radzić?
-Dowiedzieć się, jak radzić sobie z niezdrowymi nawykami emocjonalnymi i komunikacji interpersonalnej?
-Dlaczego naturalnym jest opierać się każdej zmianie, też tej na lepsze?
-Czy chcesz nauczyć się jak pokonywać te naturalne opory i wprowadzać trwałą, zdrową zmianę w swoim życiu?
-Jaki radzić sobie ze stresem, trudnym problemami zawodowymi i osobistymi?
-Jak wykorzystać te techniki w terapii i pomocy psychologicznej, biznesie i marketingu, coachingu czy zarządzaniu ludźmi?


Tematyka szkolenia


Racjonalna Terapia Zachowania (Rational Behavior Therapy) jest systemem terapii poznawczo-behawioralnej opartej na osiągnięciach nowoczesnej neurofizjologii i psychologii poznawczej. Opracował ją amerykański psychiatra profesor  Maxie C. Maultsby Jr.. Celem prowadzenia takiej terapii jest zmiana niezdrowego sposobu myślenia, który ogranicza jakość życia każdego człowieka. Techniki stosowane przez Maultsby’ego pokazują praktyczne narzędzia do pracy nad sobą i swoimi umiejętnościami, ale dają także możliwości zastosowania ich w życiu zawodowym – np. w biznesie  i marketingu, psychologii, onkologii, coachingu czy szkolnictwie. Skuteczność metod poznawczych potwierdzają liczne badania naukowe.
1. ABC twoich emocji.
2. Pięć zasad zdrowego myślenia.
3. Zdrowa semantyka.
4. Racjonalna Samoanaliza (RSA).
5. Reedukacja emocjonalna.
6. Racjonalna Wyobraźnia Emocjonalna (RWE).
7. Neurofizjologia.
8. Złość.
9. Stadia zmiany.
10. Poczucie niższości i wypalenie.Dla kogo?

Na szkolenie zapraszamy:
psychologów i terapeutów, pedagogów – osoby, które pomagają innym kontrolować własne emocje, radzić sobie ze stresem, trudnym problemami zawodowymi i osobistymi


osoby pracujące w biznesie, coachów, szczególnie w marketingu, dla których zmiana nawyków poznawczo-emocjonalnych klientów stanowi kluczową kwestię w poprawie wyników ekonomicznych oraz wizerunkowych firmyć


osoby budujące relacje z klientami, których podstawą jest zaufanie i wiarygodność
lekarzy i pracowników służby zdrowia oraz osoby pracujące z chorującymi, które chcą poradzić sobie z wypaleniem zawodowym lub dla których relacje z pacjentem i jego bliskimi są istotnym elementem w procesie leczenia
zarządzających zasobami ludzkimi (dyrektorów, kierowników oraz pracowników działów HR), którym zależy na motywowaniu pracowników do osiągania sukcesu, odpowiednim zarządzaniu wypaleniem zawodowym, wzorowych relacjach w firmie i właściwym rozwiązywaniu konfliktów
każdego, kto chce podnieść swoją jakość życia i nauczyć radzić sobie ze stresem, problemami rodzinnymi i zawodowymi, nauczyć się komunikować z otoczeniem i kontrolować własne emocje.

Trenerzy

Szkolenie zostanie przeprowadzone przez znakomity zespół specjalistów – master trainers (trenerów trenerów )! Zachęcamy do przyjścia i zobaczenia w jaki sposób pracują najlepsi trenerzy Racjonalnej Terapii Zachowania.


dr Mariusz Wirga –  lekarz psychiatra, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, certyfikowany psychoonkolog i superwizor psychoonkologii Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego, trener trenerów (Master Trainer) Terapii Simontonowskiej i Racjonalnej Terapii Zachowania. Od 1990 r. bliski współpracownik Carla Simontona, a po jego śmierci dyrektor medyczny Simonton Cancer Center. Od 1992 r. najbliższy współpracownik Maxie C. Maultsby’ego, twórcy Racjonalnej Terapii Zachowania. Popularyzator Terapii Simontonowskiej i RTZ w Polsce i na świecie. Obecnie dyrektor medyczny onkologii psychospołecznej w Todd Cancer Institute w Long Beach (Kalifornia), gdzie prowadzi szkolenia i Terapię Simontonowską w programie Beat The Odds. Wykładowca na University of Southern California w Los Angeles .


mgr Iwona Nawara – specjalista psychologii klinicznej, psychoonkolog, terapeuta, superwizor i trener Terapii Simontonowskiej oraz Racjonalnej Terapii Zachowania. Trener psychoonkologii. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego. Współorganizator i wykładowca na studiach podyplomowych „Psychoonkologia w praktyce klinicznej” MCKP UJ i Dyrektor Centrum Psychoonkologii Unicorn. Od 1995 r. pracuje z pacjentami onkologicznymi stosując metody i techniki Rational Behavior Therapy. W roku 2013 była jednym z organizatorów szkolenia RTZ prowadzonego przez twórcę tej metody – Profesora Maultsby’ego.
dr Maciej Skibiński –  trener Terapii Simontowskiej oraz Racjonalnej Terapii Zachowania, psychoterapeuta poznawczo – behawioralny. Specjalizuje się w indywidualnej i grupowej terapii zaburzeń lękowych raz zaburzeń osobowości. Pracuje z przewlekle chorymi somatycznie.

Co obejmuje szkolenie?

Każdy uczestnik warsztatów otrzyma:

2 dni szkolenia (20 godzin szkoleniowych) z najlepszymi trenerami Racjonalnej Terapii Zachowania!

13 czerwca 2019 r. – 10 godzin treningu
14 czerwca 2019 r. – 10 godzin treningu


Podręcznik „ABC Twoich Emocji” Maxie C. Maultsby Jr., Mariusz Wirga, Michael Debernardi
Certyfikat ukończenia szkolenia
Prezentacja ze szkolenia


Materiały warsztatowe (teczka, notatniki, zeszyty, długopisy itd.)


Lunch i przerwy kawowe

Inwestycja 1 750 zł


Kiedy i gdzie?

Termin i miejsce
13 czerwca 2019 r.
9.00-12.30 – część I
1. ABC twoich emocji.
2. Pięć zasad zdrowego myślenia.

12.30-13.30 – przerwa/ lunch

13.30-17.30 – część II
3. Racjonalna Samoanaliza (RSA).
4. Reedukacja emocjonalna.
5. Racjonalna wyobraźnia emocjonalna (RWE).

14 czerwca 2019 r.
9.00 – 12.30 – część III
6. Neurofizjologia.
7. Grupowa RTZ – zajęcia praktyczne.
8. Złość.
9. Stadia zmiany.

12.30 – 13.30 – przerwa/ lunch

13.30 – 17.30 – część IV
10. Poczucie niższości i wypalenie.
11. Grupowa RTZ – zajęcia praktyczne – niespodzianka.

Szkolenie odbędzie się w Warszawie. Dokładne miejsce szkolenia podamy bliżej terminu, gdy poznamy dokładną liczbę uczestników.

UZUPEŁNIJ FORMULARZ I ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE!

Liczba miejsc ograniczona. Decydująca jest kolejność zgłoszeń.


Więcej informacji:
tel. 602 129 125 | elz.murias@gmail.com

Organizator: