5. FORUM PSYCHOONKOLOGII

Serdecznie zapraszamy Państwa na:
5. Forum Psychoonkologii dla Pacjentów, ich Bliskich, Profesjonalistów i Pracodawców

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pacjentów onkologicznych
Forum odbędzie się wyłącznie w formie online:
Zapraszamy już 26 listopada!

Warunkiem uczestnictwa w Forum jest rejestracja na stronie www.forumpsychoonkologii.pl


W ciągu ostatnich 30 lat liczba zachorowań na nowotwory złośliwe w Polsce wzrosła dwukrotnie i obecnie są one drugą najczęstszą przyczyną zgonów, po chorobach układu krążenia. Stanowią rocznie 27% zgonów wśród mężczyzn i 24% wśród kobiet. Według prognoz ekspertów liczba ta będzie cały czas się zwiększać. Wzrost ilości diagnoz nowotworowych wynika m.in. ze zjawiska starzenia się społeczeństwa. 70% zachorowań u mężczyzn i 60% u kobiet występuje po 60. roku życia. Olbrzymie znaczenie ma działanie czynników środowiskowych, takich jak np. nieprawidłowe nawyki żywieniowe, zanieczyszczenie powietrza, mała aktywność fizyczna oraz palenie tytoniu i nadużywanie alkoholu. Po usłyszeniu diagnozy, poza leczeniem farmakologicznym, pacjenci onkologiczni potrzebują wsparcia psychologicznego.

Tegoroczne Forum poruszać będzie tematy z dziedziny psychologii, psychoonkologii, dietetyki, rehabilitacji, medycyny i wielu innych.  Zapraszamy wszystkich zainteresowanych – osoby chore, ich bliskich, personel medyczny, studentów, a także pracodawców.

Celem wydarzenia jest wymiana doświadczeń i stworzenie okazji do spotkania pacjentów, ich bliskich, personelu medycznego różnych specjalności, studentów, a także instytucji, organizacji i firm, które praktycznie i aktywnie pomagają osobom dotkniętym problemem choroby nowotworowej – zarówno w temacie leczenia medycznego, pomocy psychologicznej, jak i każdego rodzaju wsparcia w leczeniu i powrocie do aktywności po chorobie.

Tradycyjnie otwarcia Forum dokonają Barbara i Jerzy Stuhrowie. Równolegle będą prowadzone sesje główne dla dwóch grup: pacjentów i ich bliskich oraz dla profesjonalistów. Dodatkowo w ośmiu wirtualnych pokojach odbędą się warsztaty tematyczne w blokach przeznaczonych dla chorych i ich bliskich, lekarzy i profesjonalistów oraz pracodawców. Ilość miejsc na warsztatach jest limitowana, decyduje kolejność zgłoszeń na stronie www.forumpsychoonkologii.pl  

Poniżej znajduje się szczegółowy Program tegorocznego Forum.

WYKŁADOWCY:

prof. dr hab. med. Krystyna de Walden-Gałuszko – Kierownik Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego. Specjalista psychiatrii i medycyny paliatywnej, certyfikowany psychoonkolog, autorka wielu publikacji z zakresu psychoonkologii.

prof. dr hab. n. med. Cezary Szczylik – Kierownik Kliniki Onkologii Europejskie Centrum Zdrowia Otwock. W przeszłości przez 40 lat Kierownik najpierw Oddziału a później Kliniki Onkologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, gdzie doprowadził do zbudowania nowoczesnego obiektu – nowej Kliniki Onkologii , z Zakładem Radioterapii i Biologii Onkologii Molekularnej. Po tym fakcie zachęcony do odejścia objął pracę w ECZ Otwock, a Klinika ta jest też bazą kształcenia w ramach Centrum Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Stypendysta American Leukemia Found – w Temple University i Thomas Jefferson University w Filadelfii. Współtwórca pierwszego polskiego przeszczepienia szpiku wraz z prof. W. Jędrzejczakiem (1984). Autor publikacji w prestiżowych pismach medycznych (Science, Nature Review Oncology, New England Journal of Medicine).

prof. dr hab. med. Piotr Wysocki – Kierownik Katedry i Kliniki Onkologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum oraz Kierownik Oddziału Klinicznego Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Prezes Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej.

dr hab. n. med., prof. UMLUB Marzena Samardakiewicz – Specjalista psycholog kliniczny, adiunkt w Klinice Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej UM w Lublinie, kierownik Katedry Psychologii i Zakładu Psychologii Stosowanej UM w Lublinie, konsultant PTP w zakresie psychologii klinicznej dziecka chorego somatycznie, przewodnicząca Polskiej Pediatrycznej Grupy Psychoonkologów Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Prezes Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego, współautorka książek „Dziecko z chorobą nowotworową”, „Przejść przez chorobę nowotworową dziecka” oraz monografii i artykułów naukowych z zakresu opieki psychologicznej nad dzieckiem leczonym z powodu choroby nowotworowej.

dr, prof. UŚ Ewa Wojtyna – Lekarz psychiatra, psycholog, psychoterapeuta. Pracuje w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Naukowo zajmuje się badaniami w obszarze psychoonkologii, psychologii zdrowia i medycyny bólu.

dr n. med. Janusz Meder – Prezes Polskiej Unii Onkologii, kierownik Redakcji Naukowej i przewodniczący Komisji Bioetycznej w Narodowym Instytucie Onkologii im.Marii Skłodowskiej-Curie-Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie; 48 lat pracy naukowo-badawczej, klinicznej i dydaktycznej w Instytucie i we współpracy z CMKP i z wieloma krajowymi centrami onkologii; członek Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN; członek Rady Rzecznika Praw Pacjenta były: wieloletni kierownik Klinik Radioterapii i Nowotworów Układu Chłonnego Instytutu, członek Rady Naukowej Instytutu, dyrektor Polskiej Szkoły Onkologii, przewodniczący Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, członek Krajowej Rady ds. Onkologii w Min. Zdrowia. Autor lub współautor ponad 170 publikacji naukowych polskich i zagranicznych. Odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

dr psychologii, rektor AEH Konrad Janowski – Autor licznych publikacji z zakresu psychologii klinicznej i psychologii zdrowia. Specjalizuje się w psychologii człowieka chorego somatycznie. Autor Kwestionariusza Osobowości Silnej Immunologicznie. Od 2019 roku rektor Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie.

dr n. o zdr. Paweł Witt – Magister pielęgniarstwa, psychoonkolog, specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, specjalista pielęgniarstwa opieki paliatywnej. Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki. Redaktor Naczelny „Pielęgniarstwo w anestezjologii i intensywnej opiece”. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Dziecięcy Szpital Kliniczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Kliniczny Oddział Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Opieki Pooperacyjnej.

mgr psychologii Marta Banout – Psycholożka, psychoterapeutka w trakcie szkolenia w nurcie poznawczo-behawioralnym, certyfikowana terapeutka Terapii Simontonowskiej, edukatorka seksualna. Członkini Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Ukończyła kursy Racjonalnej Terapii Zachowania, Dialogu Motywującego, High Speed Methods to Reduce Resistance and Boost Motivation (Drs. David Burns & Jill Levitt) oraz szkolenia z zakresu pomocy psychologicznej osobom LGBTQ+ . Na co dzień pracuje w Centrum Medycznym „Na Rudzkiej” i na oddziale onkologicznym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku oraz w gabinetach „Konkret” w Gliwicach. Jest autorką artykułów w czasopiśmie „Psychologia w praktyce”; prowadzi warsztaty dla młodzieży i dorosłych (dotyczące m. in. komunikacji, higieny zdrowia psychicznego, stresu i profilaktyki zdrowotnej).

mgr socjologii Piotr Bielski – Pionier jogi śmiechu w Polsce, socjolog, dziennikarz, coach radości, autor książęk „Joga śmiechu. Droga do radości” (2016) oraz „Indie z miłością i śmiechem. Przewodnik subiektywny” (2017) oraz „Życie na Lekko” (w przygotowaniu przez wydawnictwo). Prowadzi regularne zajęcia jogi śmiechu z osobami z diagnozą onkologiczną. Ponadto, pracuje ze znanymi firmami, szkoli w szkołach i uczelniach, przeszkolił kilkuset instruktorów jogi śmiechu w Polsce.

mgr psychologii Kamila Brodziak – Psycholog, psychoonkolog, certyfikowany terapeuta Terapii Simontonowskiej, praktyk RTZ, coach rodzicielski. Pracuje z pacjentami chorymi onkologicznie i ich rodzinami. Jej pasją jest towarzyszenie drugiemu człowiekowi w procesie poszukiwania autentycznego kontaktu ze sobą i swoją Naturą.

mgr Dariusz Duma – Filozof, przedsiębiorca, inwestor, konsultant i mentor, twórca firmy Chiltern Consultancy International Polska, Instytutu Psychologii Biznesu, specjalista w zakresie rozwoju firm, przywództwa, sprzedaży i zarządzania sprzedażą. Wykładowca i twórca programów rozwojowych dla managerów m. in. w programach MBA i postMBA Francuskiego Instytutu Zarządzania, Studiów Miejskich na warszawskiej ASP. Popularyzuje wiedzę o zarządzaniu – osiąganiu efektów i długoterminowej satysfakcji. Autor książki “Serce i portfel. Być sobą w pracy.”

lek. med. Aldona Chróściewicz – Lekarz medycyny, Certyfikowana Nauczycielka Metody Feldenkraisa. Studia medyczne ukończyła w 2004 r. W latach 2008-2012 ukończyła profesjonalny trening Metody Feldenkraisa Malmoe 3 w Szwecji. Od tego czasu pracuje zarówno jako lekarz jak i praktyk Metody Feldenkraisa (warsztaty, sesje indywidualne, wykłady, współtworzenie projektów interdyscyplinarnych). 

dr med. Agnieszka Giza – Specjalista hematologii i chorób wewnętrznych. Starszy asystent w Klinice Hematologii SU i adiunkt w Katedrze Hematologii CMUJ. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem Pacjentów z chorobami krwi, a  w szczególności z nowotworami układu chłonnego.

lek. med. Małgorzata Gąsiorek – Lekarz chorób wewnętrznych, specjalista chemioterapii nowotworów, specjalista onkologii klinicznej w Oddziale i Poradni Onkologii Klinicznej Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera w Krakowie oraz Poradni Onkologicznej Szpitala Powiatowego im. T. Chałubińskiego w Zakopanem. Wykładowca na studiach podyplomowych „Psychoonkologia w praktyce klinicznej” Collegium Medicum. Wieloletni konsultant w Stowarzyszeniu Unicorn.

dr n. społ. Magdalena Hajduczek-Zgażańska – Doświadczenie zawodowe obejmuje psychologiczną i dietetyczną pracę z pacjentem jak również pracę naukowo-badawczą (m.in. prowadzenie badań, zajęć, warsztatów i szkoleń). Prowadzi szkolenia dla kadry medycznej z zakresu pracy z pacjentem i wdrażania zmian stylu życia. Aktualnie pracuje w Narodowym Instytucie Onkologii – im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowym Instytucie Badawczym prowadząc psychoedukację dla pacjentów onkologicznych oraz realizując pracę kliniczną z pacjentami przebywającymi na oddziałach NIO i korzystającymi z opieki Poradnii Psychoonkologii, w tym w trakcie chemioterapii oraz cierpiącymi z powodu bólu neuropatycznego.

dr n. med. Alicja Heyda – Pychoonkolog, integratywny psychoterapeuta, specjalista psycholog kliniczny. Specjalizuje się w pracy z ciałem i oddechem, superwizor psychoterapii. Od 20 lat pracuje w Narodowym Centrum Onkologii w Gliwicach, naucza w kraju i za granicą.

mgr psychologii Magdalena Jarzębowska – Doświadczony psycholog, psychodietetyk, trener warsztatów psychologicznych rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Od kilkunastu lat pracuje z osobami chcącym przezwyciężyć swoje zle nawyki żywieniowe i związane że stylem życia. W Lublinie wraz z mężem lekarzem prowadzę Centrum Hipokratesa, w którym staramy się integrować różne obszary wiedzy o człowieku, by pomagać trwale powracać do zdrowia naszym pacjentom z chorobami cywilizacyjnymi.

dr n. med. Mariola Kosowicz – Psycholog kliniczny, psychoterapeuta. Kieruje Poradnią Psychoonkologii w Warszawskim Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Curie Skłodowskiej. Poza pracą z pacjentami prowadzi wykłady z psychoonkologii dla lekarzy i pielęgniarek. Specjalizuje się też w leczeniu depresji i terapii par w kryzysie. Prowadzi zajęcia w Ośrodku MABOR szkolącym w psychoterapii. Prowadzi na terenie całego kraju autorskie spotkania edukacyjne dla pacjentów z chorobami nowotworowymi, SM, hemofilią, WZW-C. Autorka wielu prac i poradników z zakresu radzenia sobie w chorobach przewlekłych. Aktywnie uczestniczy w pracach Zespołu Języka Medycznego Rady Języka Polskiego PAN.

mgr psychologii Ewa Lewandowska – magister psychologii i psychoonkolog (w trakcie studiów). Doświadczony psycholog i psychoterapeuta simontonowski, praktyk prowadzący konsultacje indywidualne i warsztaty grupowe dla osób z diagnozą onkologiczną i ich bliskich, także w innych przewlekłych chorobach. Od 25 lat wspiera ludzi w procesie przechodzenia zmian w życiu i w wychodzeniu z kryzysów.

lek. med. Jolanta Łapczyńska – Specjalista radiolog zajmujący się diagnostyką i leczeniem chorób piersi. Od 15 lat pracujący w Breast Unitach w Wielkiej Brytanii i w ośrodkach w Polsce. Dyrektor Breast Unitu w Maidstone, Kent, założyła Ośrodek Diagnostyki Chorób Piersi w Szpitalu im.L.Rydygiera w Krakowie. Założyła stronę www.piersidiagnostyka.pl, gdzie promuje wiedzę na temat profilaktyki i leczenia chorób piersi.

lek. med. Maria Marczak-Ziętkiewicz – Specjalistka radioterapii onkologicznej i onkologii klinicznej. Absolwentka Szkoły trenerów i terapeutów pracujących z dorosłymi Gestalt oraz szkolenia w pracy metodą Simontona. Pracuje w Centrum Radioterapii Amethyst i Oddziale Radioterapii Szpitala im. Rydygiera w Krakowie. Współpracuje ze Stowarzyszeniem Unicorn.

mgr psychologii Iwona Nawara – Specjalista psychologii klinicznej, psychoonkolog, superwizor psychoonkologii, terapeuta i trener Racjonalnej Terapii Zachowania i Terapii Simontonowskiej. Dyrektor Centrum Psychoonkologii UNICORN. Specjalizuje się w psychoterapii indywidualnej i grupowej rodzin dotkniętych problemem choroby nowotworowej, Pracuje z personelem medycznym, nauczycielami, rodzicami.

lek. med. Dorota Niedbalska – Specjalista Chorób Wewnętrznych i Medycyny Pracy, Ekspert Pracodawców RP, Kierownik Działu Ochrony Zdrowia, pionu Ochrona Zdrowia oraz Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w Volkswagen Poznań (VWP).

mgr psychologii Katarzyna Nowak-Ledniowska – Psycholog, psychoteraputa, od początku swojej drogi zawodowej związana z pracą z pacjentami onkologicznie chorymi i ich rodzinami. Pracuje z dorosłymi i z dziećmi na każdym etapie chorowania. W swoim doświadczeniu wspierała pacjentów m.in. Centrum Psychoonkologii Unicorn w Krakowie, Krakowskiego Hospicjum dla Dzieci im.ks.Józefa Tischnera i Centrum Radioterapii Amethyst.

mgr psychologii Beata Pachońska – Psycholog, psychoonkolog. Prowadzi warsztaty dla różnych środowisk: pacjentów, ich rodzin, lekarzy, pielęgniarek, menedżerów służby zdrowia. Na sesjach indywidualnych pracuje w nurcie behawioralno-poznawczym, egzystencjalnym oraz w duchu dialogu motywującego. Konsultant metody Insights Discovery.

dr nauk o zdrowiu Anna Pyszora – Specjalistka fizjoterapii, asystentka w Katedrze Opieki Paliatywnej Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, stypendystka programu rehabilitacji onkologicznej PINC&STEEL z Nowej Zelandii. Od kilkunastu lat zaangażowana w pracę z chorymi na nowotwory w ramach stacjonarnej i domowej opieki paliatywnej.

mgr psychologii Marta Rusek – Specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeutka. Wieloletni pracownik oddziału onkologii dziecięcej. Współzałożycielka Fundacji Warszawskie Centrum Psychoonkologii. Prowadzi wykłady, warsztaty i szkolenia dla pacjentów i ich bliskich, a także dla personelu medycznego, wolontariuszy, nauczycieli i studentów medycyny.

dr n. med. Maciej Skibiński – Terapeuta, superwizor i trener Terapii Simontonowskiej, psychoterapeuta poznawczo – behawioralny. Pracuje z osobami przewlekle chorymi somatycznie oraz z osobami głównie z zaburzeniami lękowymi i zaburzeniami osobowości. Dzięki cechom osobowości i efektom pracy nad sobą daje się namówić do wystąpień publicznych w tym do prowadzenia szkoleń z zakresu Terapi Simontonowskiej.

mgr psychologii Małgorzata Stanisławska-Bereza – Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny PTTPB. Od 2013 roku pracuje w Fundacji ISKIERKA na rzecz dzieci z chorobą nowotworową, gdzie zajmuje się prowadzeniem interwencji kryzysowej, psychoterapii i terapii krótkoterminowej oraz planowaniem działań wspierających dla małych pacjentów śląskich oddziałów onkologii dziecięcej oraz ich rodzin.

mgr Małgorzata Wawrzynkowska – Certyfikowany terapeuta Terapii Simontonowskiej, coach i mentor, psychoonkolog. Od 10 lat pracująca w Ośrodku Terapeutycznym ,,Profil” w Żarach i w Żaganiu.

mgr rehabilitacji ruchowej Elżbieta Woźniak-Kasperek – Specjalistka fizjoterapii, międzynarodowa terapeutka metody PNF, Cyriax. Miejsce pracy: – Świętokrzyskie Centrum Onkologii – Zakład Rehabilitacji.

dr med. Beata Wróbel – Lekarka praktyk w zakresie ginekologii, położnictwa i seksuologii, filozofka, autorka prac naukowych i popularnonaukowych z zakresu seksuologii ginekologicznej. Laureatka nagrody „Mężczyzna i Kobieta” w 2013 połączonych Towarzystw Naukowych Urologicznego i Ginekologicznego, za szczególny wkład w interdyscyplinarny rozwój seksuologii. Współautorka polskiej wersji Indeksu Funkcji Seksualnej Kobiety, opublikowanej w Journal of Sexual Medicine w 2013. Współautorka rozdziału pt. „Antykoncepcja w cyklu życia kobiety” we wznowionej w 2016. książce „Sztuka seksuologii. Współautorka polskiej wersji Indeksu Funkcji Seksualnej Kobiety, opublikowanej w Journal of Sexual Medicine w 2013. Współautorka rozdziału pt. „Antykoncepcja w cyklu życia kobiety” we wznowionej w 2016. książce „Sztuka kochania”

mgr inż. dietetyki Anna Załubska – dietetyk kliniczny i sportowy. Wykładowca Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach. Jej motto to „Wstawaj z determinacją, a zasypiaj z satysfakcją”. Interesuje się tematem angiogenezy, nutraceutyków oraz substancji bioaktywnych żywności pomocnych w leczeniu chorób cywilizacyjnych. Nie straszne jej tematy jakości żywność dostępnej w sklepach i z pasją przeszukuje sklepowe półki szukając złotego środka.
Zobacz jak wyglądało 4. Forum na Rzecz Pacjenta Onkologicznego
https://unicorn.org.pl/4-forum-na-rzecz-pacjenta-onkologicznego/


Zobacz jak wyglądało 3. Forum na Rzecz Pacjenta Onkologicznego
https://unicorn.org.pl/3-forum-na-rzecz-pacjenta-onkologicznego/


Zobacz jak wyglądało 2. Forum na Rzecz Onkologii   
https://unicorn.org.pl/drugie-forum-na-rzecz-onkologii/


Zobacz jak wyglądało 1. Forum na Rzecz Onkologii 
https://unicorn.org.pl/pierwsze-forum/

PLAKAT_FORUM