Choreoterapia

Choreoterapia, czyli terapia tańcem i ruchem, to technika, która należy do szeroko rozumianego nurtu arteterapii (terapii poprzez sztukę). Pomaga zintegrować sferę cielesną i duchową, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie harmonii ciała i umysłu, a co za tym idzie, lepsze poznanie siebie, swojego ciała i emocji. Ponadto, dzięki grupowej formie pracy, ułatwia porozumiewanie się z innymi ludźmi. Sprawia, że przełamujemy barierę swojej nieśmiałości i stajemy się bardziej otwarci na otaczający nas świat. Terapia tańcem nie opiera się na nauce zasad technicznych czy konkretnych stylów tańca, ale łączy w sobie elementy prostych układów tanecznych, ćwiczeń muzyczno-ruchowych, tańca swobodnego, improwizacji przy muzyce i różnorodnych zabaw ruchowych. Choreoterapeuci, w czasie zajęć pozostawiają uczestnikom dużą swobodę, jeśli chodzi o sposób poruszania się, nie podają konkretnych instrukcji (chyba, że wymaga tego grupa lub temat nad którym się pracuje), dzięki czemu każdy ma szanse odnaleźć własny rytm i uwolnić się od codziennych napięć.

Terapia tańcem i ruchem jest przeznaczona dla każdego, niezależnie od wieku i poziomu sprawności fizycznej. Ma wiele pozytywnych skutków, zarówno w sferze fizycznej jak i psychicznej. Można zaliczyć do nich m.in.:

– poprawę ogólnej sprawności, kondycji fizycznej i koordynacji ruchowej,

– relaksacje i uwolnienie się od napięć,

– rozwój świadomości swojego ciała,

– lepsze poznanie siebie i uświadamianie sobie swoich emocji,

– rozwój umiejętności wyrażania siebie poprzez ciało,

– rozwój kreatywności,

– poprawa relacji z ludźmi,

– rozwój inteligencji emocjonalnej.

Choreoterapia w ramach projektu Wigor Senior jest przeznaczona dla osób powyżej 60. roku życia i ma na celu przede wszystkim: aktywizacje uczestników, poprawę ich sprawności ruchowej oraz koordynacji, zwiększenie zakresu ruchu, integracje grupy, odkrycie i zastosowanie swoich zasobów na nowo oraz wzmocnienie pewności siebie. W czasie zajęć wykorzystujemy proste układy taneczne, tańce integracyjne oraz tańce w kręgu, improwizacje, różnego rodzaju zabawy ruchowe, prace z oddechem oraz rozmaite metody relaksacji i masaże.