KRAKÓW: Warsztaty stacjonarne: Osobowość silna immunologicznie

Zapraszamy na wyjątkowe 5-cio dniowe warsztaty „OSOBOWOŚĆ SILNA IMMUNOLOGICZNIE – 7 cech, które warto i można rozwijać”.

…Być wrażliwym na sygnały ciała i ducha, kochać mocno ludzi i pomagać im bezinteresownie, umieć stawiać granice i dbać o swoje interesy, mieć poczucie kontroli nad własnym życiem, umieć się wygadać, kiedy coś leży na sercu, mieć kilka obszarów zainteresowań …– brzmi jak rady dobrej cioci – a jednak to naukowo dowiedzione czynniki zdrowia.

Henry Dreher zebrał wyniki badań naukowych z pogranicza immunologii i psychologii, wykonanych przez uznanych psychologów amerykańskich. Badania te dotyczą siedmiu aspektów osobowości, które sprzyjają zdrowiu. Aspekty te wyrażają się w konkretnych postawach i zachowaniach. Dreher nazywa sumę tych konstruktywnych cech i postaw „osobowością silną immunologicznie” (Immune Power Personalisty). Co ważne jeśli to
postawy i zachowania to możemy na nie wpływać i je kształtować lub rozwijać.

Program

Cele: zapoznanie się z ujęciem siedmiu cech osobowości silnej immunologicznie, poznanie i trenowanie metod rozwijających / wspomagających poszczególne cechy

I. Stres – jak działa na nasz organizm

 • psychoneuroimmunologia dla każdego
 • kto nie daje się stresowi – cechy sprzyjające zdrowiu

II. Jak rozwijać poszczególne cechy służące zdrowiu

 • czynnik ACE – wrażliwość na sygnały wewnętrzne – techniki uwrażliwiające
 • zdolność do zwierzeń – techniki narracyjne / nie lubisz gadać – pisz, nagraj
 • wewnątrz sterowność + zdrowa interpretacja trudności, stresorów – jak to robić? – monolog wewnętrzny
 • bycie w zgodzie z samym sobą – spójność „chceń” i działań – odwołanie do umiejętności asertywnych
 • zaufanie afiliacyjne czyli po prostu wiara w dobre, bliskie relacje – jak rozwijać?
 • zdrowe pomaganie, życzliwość – jak budować wzmacniać taką postawę – bo warto; jak się przy tym uniknąć „syndromu frajera”
 • być „wielowymiarowym” – obszary aktywności życiowych – mam, chcę mieć…

III. Program osobisty

 • autodiagnoza – zasoby / cechy do rozwijania
 • tworzenie własnych programów zdrowia

Prowadzenie:

Edyta Krzysztof – psycholog, certyfikowany trener II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Nauczyciel akademicki (Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna). Trener i nauczyciel w Szkole Trenerów INTRA, STABI i w Krajowej Szkole Administracji Publicznej w Warszawie. Prowadzi treningi i szkolenia z zakresu kompetencji psychospołecznych w organizacjach, jak również treningi rozwojowe z zakresu m.in. komunikacji międzyludzkiej, rozwiązywania konfliktów, asertywności, zarządzania czasem, kreatywności, wypalenia zawodowego, radzenia sobie ze stresem,
zachowań prozdrowotnych. Z Unicornem związana od 2007 roku, zajmuje się warsztatami psychoedukacyjnymi i indywidualną pomocą psychologiczną.

TERMIN:  30 LIPCA-3 SIERPNIA 2021 r.

MIEJSCE: Centrum Psychoonkologii UNICORN w Krakowie przy ul. Zielony Dół 4.

KOSZT UDZIAŁU: 861 zł / os. (w tym 23% VAT). Cena obejmuje udział
w zajęciach, noclegi w Centrum Psychoonkologii Unicorn oraz wyżywienie.

KOSZT UDZIAŁU BEZ NOCLEGÓW I WYŻYWIENIA: 369 zł / os. (w tym 23% VAT)

UWAGA! Zgłoszenia na warsztaty przyjmujemy do dnia 12 lipca br. do godz. 12.00.
Tego dnia poinformujemy wszystkich zapisanych czy warsztaty się odbędą.

Informujemy, że z powodu zbyt małej ilości zgłoszeń warsztaty nie odbędą się.

Zapraszamy!