Osobowość silna immunologicznie – bezpłatne warsztaty online

Zapraszamy na 5-cio dniowe warsztaty online „OSOBOWOŚĆ SILNA IMMUNOLOGICZNIE – 7 cech, które warto i można rozwijać”!

…Być wrażliwym na sygnały ciała i ducha, kochać mocno ludzi i pomagać im bezinteresownie, umieć stawiać granice i dbać o swoje interesy, mieć poczucie kontroli nad własnym życiem, umieć się wygadać, kiedy coś leży na sercu, mieć kilka obszarów zainteresowań…
Brzmi jak rady dobrej cioci? A jednak to naukowo dowiedzione czynniki zdrowia.

Henry Dreher zebrał wyniki badań naukowych z pogranicza immunologii i psychologii, wykonanych przez uznanych psychologów amerykańskich. Badania te dotyczą siedmiu aspektów osobowości, które sprzyjają zdrowiu. Aspekty te wyrażają się w konkretnych postawach i zachowaniach. Dreher nazywa sumę tych konstruktywnych cech i postaw „osobowością silną immunologicznie” (Immune Power Personalisty). Co ważne, jeśli to
postawy i zachowania, to możemy na nie wpływać, kształtować je lub rozwijać.

Program warsztatów

Cele: zapoznanie się z ujęciem siedmiu cech osobowości silnej immunologicznie, poznanie i trenowanie metod rozwijających i wspomagających poszczególne cechy.

I. Stres – jak działa na nasz organizm:

 • psychoneuroimmunologia dla każdego,
 • kto nie daje się stresowi – cechy sprzyjające zdrowiu.

II. Jak rozwijać poszczególne cechy służące zdrowiu:

 • czynnik ACE – wrażliwość na sygnały wewnętrzne – techniki uwrażliwiające,
 • zdolność do zwierzeń – techniki narracyjne,
 • wewnątrz sterowność + zdrowa interpretacja trudności, stresorów – jak to robić? – monolog wewnętrzny,
 • bycie w zgodzie z samym sobą – spójność „chceń” i działań – odwołanie do umiejętności asertywnych,
 • zaufanie afiliacyjne, czyli po prostu wiara w dobre, bliskie relacje – jak ją rozwijać,
 • zdrowe pomaganie, życzliwość – jak budować i wzmacniać taką postawę, jak uniknąć „syndromu frajera”,
 • być „wielowymiarowym” – obszary aktywności życiowych – mam, chcę mieć…

III. Program osobisty:

 • autodiagnoza – zasoby / cechy do rozwijania,
 • tworzenie własnych programów zdrowia.

Trener:

Edyta Krzysztof – psycholog, psychotraumatolog, certyfikowany trener II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Nauczyciel akademicki (Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna). Trener i nauczyciel w Szkole Trenerów INTRA, STABI i w Krajowej Szkole Administracji Publicznej w Warszawie. Prowadzi treningi i szkolenia z zakresu kompetencji psychospołecznych w organizacjach, jak również treningi rozwojowe z zakresu m.in. komunikacji międzyludzkiej, rozwiązywania konfliktów, asertywności, zarządzania czasem,

kreatywności, wypalenia zawodowego, radzenia sobie ze stresem, zachowań prozdrowotnych. Z Unicornem związana od 2007 roku. Zajmuje się warsztatami psychoedukacyjnymi i indywidualną pomocą psychologiczną.

Gdzie i kiedy?
Warsztaty będą prowadzone online z wykorzystaniem platformy Zoom. Aby uczestniczyć w warsztatach, potrzebny jest komputer lub telefon z dostępem do Internetu, kamerą i mikrofonem. Zajęcia będą prowadzone w małych grupach umożliwiających budowanie relacji, zaufania i rozwoju. Warunkiem koniecznym jest rezerwacja czasu tak, aby móc uczestniczyć we wszystkich spotkaniach w ramach danego warsztatu.

Terminy zajęć:

GRUPA NR 1: 11-15 maja
11 maja 2020 r. – 11.00-14.00
12 maja 2020 r. – 11.00-14.00
13 maja 2020 r. – 11.00-14.00
14 maja 2020 r. – 11.00-14.00
15 maja 2020 r. – 11.00-14.00

Grupa nr 1 jest organizowana w ramach projektu „Jak zdrowo myśleć w czasie pandemii” współfinansowanego przez firmę Roche.

GRUPA NR 2: 25-29 maja (WYŁĄCZNIE DLA MIESZKAŃCÓW WARSZAWY!)

25 maja 2020 r. – 11.00-14.00
26 maja 2020 r. – 11.00-14.00
27 maja 2020 r. – 11.00-14.00
28 maja 2020 r. – 11.00-14.00
29 maja 2020 r. – 11.00-14.00

Grupa nr 2 dla mieszkańców Warszawy jest organizowana w ramach projektu „Stołeczne Centrum Psychoonkologii” współfinansowanego przez m.st. Warszawa.


Dla kogo?
Warsztat (20 godzin szkoleniowych) przeznaczony jest dla osób chorujących onkologicznie i ich rodzin. Zapraszamy osoby w trakcie diagnozy, leczenia, ale również w okresie rekonwalescencji i utrzymania zdrowia. Z warsztatów mogą skorzystać również osoby wspierające swoich bliskich.

Warsztaty nie są przeznaczone dla psychologów oraz osób pracujących zawodowo z osobami chorującymi.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Zapisz się!
Jeśli chcesz zapisać się na zajęcia, wypełnij FORMULARZ ZAPISU:
FORMULARZ GRUPA NR 1,
FORMULARZ GRUPA NR 2 (WYŁĄCZNIE DLA MIESZKAŃCÓW WARSZAWY!).

W ciągu kilku dni odezwiemy się i potwierdzimy Twoje uczestnictwo oraz prześlemy szczegółowe informacje lub poinformujemy o zapisie na listę rezerwową. Ilość miejsc jest ograniczona.

Więcej informacji: Ela Murias | ela.murias@unicorn.org.pl