Centrum Psychoonkologii

W 2014 roku Stowarzyszenie Unicorn powołało do życia Centrum Psychoonkologii, którego istotą jest edukacja, rehabilitacja i poprawa komfortu emocjonalnego pacjentów. W trakcie 5-dniowych, stacjonarnych zjazdów organizowanych w Centrum, uczestnicy z całej Polski maja możliwość spotkania się ze specjalistami, wzięcia udziału w warsztatach.