KRAKÓW: Sesja szkoleniowo-terapeutyczna Terapii Simontonowskiej

 sesja 7-12 lutego 2016

Serdecznie zapraszamy na kolejną wyjątkową sesję Terapii Simontonowskiej
w Krakowie, prowadzoną przez Mariusza Wirgę wraz z zespołem.

UWAGA!
W dniu 24 czerwca br. rozpoczęliśmy zapisy na LISTĘ REZERWOWĄ do grupy terapeutycznej (pacjenci i os. wspierające).
W dniu 2 lipca rozpoczęliśmy zapisy na LISTĘ REZERWOWĄ do grupy szkolących się.

Terapia Simontonowska to poznawczo-behawioralny program terapeutyczny stworzony przez pioniera psychoonkologii dr Carla Simontona (USA) dla osób przewlekle chorujących (np. onkologicznie) i ich najbliższych. Ideą programu jest praktyczna pomoc w kształceniu umiejętności służących radzeniu sobie z życiowym kryzysem i bólem emocjonalnym, a także zwiększaniu komfortu życia (www.simonton.pl).

Terapia Simontonowska wraz z programami szkoleniowymi dla terapeutów jest z powodzeniem stosowana w licznych ośrodkach onkologicznych na całym świecie (USA, Japonia, Szwajcaria, Niemcy, Holandia). W  Polsce Terapia Simontonowska istnieje i rozwija się o roku 1997 –  dzięki ogromnemu zaangażowaniu dr Mariusza Wirgi – wieloletniego współpracownika dr  Carla Simontona. W roku 2008 powstała Fundacja Simontonowski Instytut Zdrowia, której celem jest szerzenie idei Terapii Simontonowskiej, szkolenia terapeutów i dbanie o wysoką jakość prowadzonych terapii.

Organizacja sesji szkoleniowej
Sesja szkoleniowa przeznaczona jest dla: psychologów, lekarzy, terapeutów oraz wszystkich zaangażowanych w pomoc osobom z rozpoznaniem choroby zagrażającej życiu. Sesja jednoczasowo prowadzona jest dla  kilkunastu pacjentów i ich bliskich (grupa interwencyjna) oraz osób szkolących się (grupa szkoleniowa). W trakcie sesji odbywają się:  wykłady interaktywne w całej grupie, zajęcia w małych grupach, a także konsultacje indywidualne. Każda osoba z grupy interwencyjnej może korzystać z rozmów indywidualnych. Osoby z grupy szkoleniowej również mogą pracować indywidualnie z terapeutami w miarę ich możliwości czasowych. Z naszego doświadczenia wynika, że stacjonarna, trwająca 5 dni sesja, oferuje najlepsze możliwości szkolenia. Niektóre zajęcia i sesje są oferowane tylko w trakcie takiej sesji stacjonarnej.

Nasz program szkoleniowy jest jedynym w swoim rodzaju. Jest on zorganizowany wokół rzeczywistej terapii z prawdziwymi pacjentami i członkami ich rodzin. 

Po pierwsze, uczestnicy – osoby szkolące się – nabywają tych samych umiejętności i doświadczają procesu terapii tak, jak pacjenci i ich rodziny. Pozwala to osobom szkolącym się na pełne zaangażowanie i głębsze zrozumienie procesu terapeutycznego.

Szczególnie cenne i wyjątkowe jest to, że uczestnicy przetwarzają własne emocje, przekonania i postawy w obliczu tak ważnych kwestii jak sens i cel życia; własna śmiertelności i wrażliwość;  bariery, które stoją na przeszkodzie do radosnego i satysfakcjonującego życia; jak również innych pytań egzystencjalnych. Kwestie te można rozwiązywać z doświadczonymi trenerami i superwizorami wykorzystując techniki prezentowane podczas sesji. Szczególną cechą naszego programu szkoleniowego jest profilaktyka wypalenia, poprawa równowagi pomiędzy zagadnieniami zawodowymi a osobistymi, wyznaczanie wartości i celów.

Po drugie osoby szkolące się są w stanie zobaczyć bezpośrednie efekty pracy pacjentów podczas sesji. Mogą uczestniczyć w improwizowanych sesjach terapeutycznych, wziąć udział w rozwiązywaniu kryzysów, które są autentycznymi przykładami z życia pacjentów, doświadczać procesu terapeutycznego na wielu jego poziomach. Pozwala to na szybkie budowanie umiejętności i kompetencji, a także na zbudowanie zaufania wobec technik, które program oferuje.

Szczegółowe kryteria certyfikacji terapeuty Terapii Simontonowskiej.

Prowadzenie: dr Mariusz Wirga z zespołem terapeutów

DSC03514

Miejsce: Centrum Psychoonkologii UNICORN, ul. Zielony Dół 4, 30-228 Kraków

Uczestnicy: grupa pacjentów i ich bliskich (ok. 20 osób) oraz osoby szkolące się

Opłata za szkolenie dla osób szkolących się w Terapii Simontonowskiej: 2000 zł
Re-certyfikacja: 1000 zł

Opłata dla pacjentów i ich bliskich: 300 zł od osoby

Możliwość zakwaterowania w Centrum Psychoonkologii (decyduje kolejność zgłoszeń).
Cena za nocleg: 73,80 zł / os. / noc  (pokoje 2-5 osobowe).

Możliwość korzystania z posiłków dla wszystkich uczestników sesji również tych niekorzystających z noclegów w Centrum Psychoonkologii. 
Cena za całodzienne wyżywienie: 73,80 zł / os.

Pobierz plan sesji tutaj -> PLAN SESJI 2021 


OPŁATY ZA SZKOLENIE  prosimy wnosić na konto:

Fundacja Simontonowski Instytut Zdrowia
ul. Sekutowicza 3/9
20-152 Lublin

68 8707 0006 0010 4287 20000001

Bank Spółdzielczy w Lubartowie

tytuł wpłaty: Terapia Simontonowska – sierpień 2021 + imię i nazwisko

Organizator: Fundacja Simontonowski Instytut Zdrowia oraz Stowarzyszenie UNICORN

ZAPIS_POW ZAPIS_SZK